Sobota, 20 Kwiecień 2024

Gmina Góra: Przebudowa budynku byłego internatu w Górze

20.04.2024, 05:09
fot. Gmina Góra
fot. Gmina Góra

Projekty pn. „Przebudowa budynku byłego internatu w Górze w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych” (wysokość dofinansowania UE: 603 726,85 zł, umowa o dofinansowanie zawarta dnia 25.10.2017 r.) oraz „Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych” (wysokość dofinansowania UE: 973 166,76 zł, umowa o dofinansowanie zawarta dnia 12.09.2017 r.)

Przedstawione projekty dotyczą przebudowy budynku byłego internatu w Górze przy ul. Tadeusza Kościuszki i nadania nowego charakteru i funkcji obiektu poprzez utworzenie dziennego pobytu osób starszych, mieszkań chronionych, a także mieszkań komunalnych. Inwestycje związane z dziennym pobytem osób starszych i mieszkań chronionych zostały współfinansowane w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej, działanie: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie: Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne. Widząc potrzebę rozszerzenia oferty pomocy społecznej dla najstarszego pokolenia, podjęliśmy decyzję o utworzeniu Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze.

Zakres prac obiektu dotyczył wymiany wszystkich tynków wewnętrznych, sieci wod.-kan. oraz budowę nowej instalacji C.O. Obiekt posiada nową stolarkę okienną i drzwiową oraz nowe pokrycia dachowego. W ramach zadania wykonano również węzeł cieplny, dzięki któremu obiekt uzyskuje ciepło i ciepłą wodę użytkową z ZEC w Górze. Wykonano nową elewację zewnętrzną obiektu. Wewnątrz ułożono płytki gresowe oraz wykładziny i panele podłogowe. Zrealizowano również prace wynikające z przystosowania pomieszczeń do nowych funkcji. Poza budynkiem została stworzona strefa wypoczynku (altana, ławeczki, siłownia napowietrzna), dojazd do budynku oraz parkingi. Na budynku zamontowana została również winda.

Ponadto zakupiono wyposażenie w skład którego wchodzą m.in.: łóżka, biurka, stoły, krzesła, szafy, szafki kuchenne, lodówki, pralki, drabinki gimnastyczne, schodołaz dla osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej, osób starszych w Gminie Góra poprzez uruchomienie Domu Dziennego Pobytu Osób Starszych dla liczby 30 osób. Z kolei ideą drugiego projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej, jak i również aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Góra poprzez stworzenie 2 mieszkań chronionych dla łącznej liczby 12 osób. 

Wskazane w niniejszym zgłoszeniu zadania inwestycyjne były projektami partnerskimi:

- utworzenie dziennego pobytu osób starszych: Gmina Góra – Lider,  Partnerzy - Powiat Górowski, Górowskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”, Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”: Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz,

- udostępnienie mieszkań chronionych: Gmina Góra - Lider,  Partnerzy -  Powiat Górowski, Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”: Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz.

Dnia 15 października 2018 r., zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miejską Góry został utworzony Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych, który cieszy się dużym zainteresowaniem i pozytywną opinią w środowisku. Zachętą do korzystania z usług Ośrodka są organizowane zajęcia z różnych dziedzin życia (m.in. zajęcia kulinarne, rękodzielnicze). Seniorom zapewniono również usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i pielęgniarskie. Oprócz codziennych zajęć w Ośrodku  realizowane są także inne dodatkowe projekty.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.