Sobota, 22 Czerwiec 2024

PE z bliska

Uprawnienia

Parlament Europejski jest jedynym organem Unii Europejskiej wybieranym w wyborach bezpośrednich, a zarazem jednym z największych demokratycznych zgromadzeń na świecie.

Organizacja

Parlament Europejski, zgodnie z postanowieniami Traktatu Lizbońskiego, liczy 751 posłów. Od 1979 r. są oni wybierani w państwach członkowskich UE w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres pięciu lat. Mandaty w europarlamencie przydzielane są na podstawie liczby ludności poszczególnych państw członkowskich. Największa liczba posłów, jaką może mieć dane państwo to 96 - tylu europarlamentarzystów mają Niemcy. Minimum to 6 posłów - takie reprezentacje mają najmniejsze kraje: Luksemburg, Cypr, Estonia, Malta.

Prawo UE

Całość dorobku prawnego Unii Europejskiej, nazywanego acquis communautaire, dzieli się na prawo pierwotne i prawo wtórne. Pierwotne to przede wszystkim unijne traktaty stanowione przez państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego, ale także zmieniające i uzupełniające je umowy zawierane między państwami członkowskimi, zasady prawa UE wypracowane na podstawie orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz te, do których przestrzegania zobowiązała się Unia Europejska (np. zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).

Historia

Parlament Europejski jest dziś jedyną instytucją Unii Europejskiej, której skład jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich. Ale nie zawsze tak było. Początkowo przedstawicieli do Zgromadzenia, czyli poprzednika dzisiejszego Parlamentu, delegowały kraje członkowskie. Historia Parlamentu Europejskiego sięga lat 50. XX wieku i traktatów założycielskich.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.