Sobota, 20 Kwiecień 2024

Rewitalizacja Synagogi, Biblioteki oraz Parków Miejskiego i Starościańskiego w Kępnie

20.04.2024, 03:11
fot. Gmina Kępno
fot. Gmina Kępno

Synagoga, Biblioteka oraz Parki Miejski i Starościański odzyskają swoją dawną świetność. Realizacja tych inwestycji możliwa jest w oparciu o środki zewnętrzne pozyskane dzięki rekordowej dotacji. Gmina Kępno uzyskała na rewitalizację Synagogi, Biblioteki oraz Parku Miejskiego i Starościańskiego 14 024 473,62 złotych dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

16 września 2019 r. Burmistrz Piotr Psikus podpisał umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na rewitalizację budynku byłej Synagogi, Biblioteki oraz Parku Miejskiego i Starościńskiego. Zgodnie z podpisaną umowa oraz aneksem z 23 stycznia 2020 r. Gmina Kępno uzyskała 14 024 473,62 złotych dotacji. Dotacja stanowi obecnie 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, czyli dokładnie tyle, o ile Gmina wnioskowała.

Kompleksowa przebudowa Biblioteki

W ramach zadania wykonany został kompleksowy remont budynku Samorządowej Biblioteki Publicznej oraz adaptacja jego części piwnicznej na działalność podmiotu ekonomii społecznej. Przewidziane jest przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażenie wnętrz w nowoczesne rozwiązania sprzyjające promowaniu włączenia społecznego. W ramach programu rewitalizacji kontynuowane będą prace remontowe, na które Biblioteka Samorządowa otrzymała dofinansowanie z funduszu bibliotecznego. Zakres prac w ramach niniejszego projektu obejmuje: adaptację piwnicy na działalność przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu, zagospodarowanie terenu przed Biblioteką, remont elewacji oraz zakup wyposażenia.

Gmina Kępno

Budynek po byłej synagodze

W dniu 12 kwietnia br., Burmistrz Piotr Psikus podpisał umowę z firmą Intravi Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Żywcu. Dzięki podpisanej umowie przeprowadzony zostanie kompleksowy remont i adaptacja zabytkowego budynku po byłej synagodze. W szczególności wykonana zostanie rekonstrukcja historycznej elewacji zewnętrznej synagogi, kompleksowe zagospodarowanie jej wnętrza z salą wielofunkcyjną, dużą sceną i balkonem. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych a teren zagospodarowany zielenią.

W ramach zadania „Rewitalizacja zdewastowanej synagogi i nadanie jej nowych funkcji społecznych” wnętrze dawnej świątyni zostanie odrestaurowane w zakresie niezbędnym do podkreślenia historycznej roli obiektu a jednocześnie ze świadomością nadania mu zupełnie nowych funkcji. W obiekcie będą się odbywały zajęcia świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej, zajęcia warsztatowe, szkolenia, a także występy muzyczne, teatralne, spektakle, wystawy prezentujące efekty prowadzonych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i kulturalnych.

W ramach robót budowlanych przewidziane są prace naprawcze i ratownicze zniszczonych fragmentów oraz badania archeologiczno-architektoniczne w obiekcie i jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonane zostaną prace konserwatorskie i wzmocnienie konstrukcji, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie dębowej stolarki okiennej, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Wykonawca odtworzy strop kolebkowy nad główną salą i elementy konstrukcyjne stropów i ścian, wykona ponadto remont elewacji i wnętrza polegający na dostosowaniu obiektu do jego nowych funkcji.

Parter to strefa wejścia i informacji oraz sala główna mieszcząca 200 miejsc siedzących oraz scenę i balkon widowni z 60 dodatkowymi miejscami siedzącymi. Sala daje możliwość wydzielenia dwóch mniejszych pomieszczeń. Sale przeznaczone będą do prowadzenia arteterapii, socjoterapii, prób i koncertów, zajęć muzycznych, tanecznych, pracowni artystyczno-plastycznych, qestów, wystaw, wydarzeń scenicznych. Jej przestrzeń zostanie wyposażona w multimedia m.in. mapping 3D odtwarzający pierwotny wygląd synagogi oraz liczne aplikacje gier planszowych.

Pierwsze piętro umożliwia dostęp do balkonu widowni a także strefę spotkań i relaksu wyposażoną w stoły i siedziska oraz pomieszczenia socjalne.

Drugie piętro to pomieszczenia dźwiękowca oraz techniczne związane m.in. z centralną wentylacją obiektu.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizacje wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Park Starościński, czyli zielona oaza w centrum miasta

Pawilon wystawowy, pergola z czytelnią i placem zabaw oraz ogród sensoryczny to tylko niektóre zmiany zaplanowane w nowym Parku Starościńskim.

Rewitalizacja Parku Starościńskiego, położonego przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka i Samorządowej Biblioteki Publicznej, przewiduje szereg zmian. Od strony południowej wybudowany zostanie pawilon wystawowy. Ma to być budynek murowany z cegły, parterowy, kryty, z przeszklonym wejściem od strony parku oraz drugim przeszkleniem od ulicy Magnuszewskiego.

W parku powstanie pergola wykonana z masywnych belek i słupów drewnianych. Zostanie przeznaczona na czytelnię na świeżym powietrzu oraz plac zabaw dla dzieci. Obok pawilonu wystawowego w nasypie będzie zlokalizowana toaleta i pomieszczenie gospodarcze.

Ponadto w Parku Starościańskim powstanie ogród sensoryczny ze ścieżek o zmiennej nawierzchni i alejka z krzewów o jadalnych owocach. Tutaj zamontowane zostaną również gongi o różnych tonach.

Dla zaakcentowania centralnej części parku powstanie plac z fontanną poidełkiem. Przed Biblioteką odtworzony zostanie ogród i zieleń parkowa. W centralnej części ogrodu przed Biblioteką powstanie także ławka multimedialna z ładowarką do telefonu i bezpłatnym wi-fi. Przewidziany jest również montaż koszy na śmieci, stojaków na rowery, latarni parkowych i monitoringu.

Gmina Kępno

Czas na Park Miejski

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego przewiduje kompleksowe prace zmierzające do przywrócenia dawnej świetności tego miejsca. Aby było to możliwe przeprowadzona zostanie rozbiórka pozostałości po byłym amfiteatrze i zbiorniku, w którym kiedyś była fontanna. Na całym terenie powstaną nowe utwardzone alejki i ścieżki spacerowe, oświetlenie parkowe, monitoring. Wykonane zostaną nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci. Zaplanowana została również budowa toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W projekcie przewidziane są nowe nasadzenia 18 gatunków drzew m.in.: brzozy pożytecznej i lipy drobnolistnej. Nowe nasadzenia obejmują również krzewy m.in. różaneczniki, forsycje i róże.

W parku powstanie salon miejski, gdzie znajdą się wygodne ławki osłonięte zadaszeniem drewnianym o ażurowej konstrukcji. Siedziska ławek ukształtowane na wzór wygodnych kanap zostaną rozlokowane jako odrębne loże ze stolikami. Wypoczywający tu będą mieli widok na główną alejkę parkową i fontannę.

Przed salonem miejskim i fontanną ma powstać obszerny plac wielofunkcyjny. Został on zaprojektowany w kształcie koła o średnicy 16 m i pozwoli na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze społeczno – kulturalnym. Na terenie Parku utworzona zostanie siłownia na świeżym powietrzu z przyrządami dostosowanymi specjalnie dla osób starszych. 

Teren obok salonu miejskiego i placu wielofunkcyjnego od ulicy ks. P. Wawrzyniaka obsadzony zostanie brzozami, tworzącymi półcień. Ta część parku przeznaczona jest na utworzenie przestrzeni piknikowej.  W ramach zadania przebudowie podlegać będzie również ok. 120 metrów nawierzchni ul. Dąbrowskiego.

Gmina Kępno

 

Załącznik

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.