Sobota, 20 Kwiecień 2024

Gmina Czempiń: rewitalizacja przestrzeni miejskiej

20.04.2024, 04:58
Fot. Urząd Gminy Czempiń
Fot. Urząd Gminy Czempiń

Gmina Czempiń w ramach pozyskanej dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zrealizowała projekt rewitalizacji przestrzeni miejskiej pn. „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji oraz budowę monitoringu”.

Projekt obejmował m.in. utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej „Tlenownia” na terenie dawnej fabryki tlenu. W budynku znajdują się m.in. Biblioteka Publiczna z czytelnią, sale na potrzeby Centrum Kultury, Izba Muzealna oraz sala widowiskowa. Centrum Aktywizacji Społecznej jest miejscem odbywania wydarzeń organizowanych przez Gminę Czempiń i jednostek jej podległych m.in. warsztatów terapeutycznych, prób i występów chórów, orkiestry, a także jest miejscem badań profilaktycznych i organizacji warsztatów kulinarnych. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i rodziców z wózkami, tym samym zapewniając wszystkim zainteresowanym dostęp do udziału w przedsięwzięciach społecznych i kulturalnych.

Ponadto budynek jest wyposażony w instalację fotowoltaiczną i system gromadzenia wody opadowej z dachów i nawierzchni utwardzonych, celem wykorzystania jej do podlewania roślin i drzew rosnących na terenie wokół obiektu.

Obszar jest również monitorowany za pomocą nowoczesnych kamer. Teren Tlenowni obejmuje także zabudowania znajdujące się we wschodniej części działki, które stanowią siedziby różnych podmiotów, w tym stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia społecznej aktywności mieszkańców, gdyż organizacje pozarządowe, spółdzielnia socjalna i rady osiedli zyskały nowe siedziby i dostęp do sal warsztatowych. Zagospodarowany został również teren wokół obiektu, na którym znajdują się pergole, przeszklenia, szklarnie, w których mieszkańcy będą mogli hodować rośliny oraz elementy małej architektury, m.in. ławki i kosze oraz duży parking, który będzie wykorzystywany na różne wydarzenia artystyczne na powietrzu, w tym kino letnie.

Fot. Urząd Gminy Czempiń

Zrealizowany projekt jest odpowiedzią na liczne potrzeby mieszkańców m.in. zwiększyła się aktywność społeczna poprzez uczestniczenie mieszkańców w ofercie kulturalnej i rozrywkowej przygotowanej przez Centrum Kultury, Bibliotekę Publiczną i Izbę Muzealną, zwiększyła się atrakcyjność Gminy Czempiń jako miejsce atrakcyjne do zamieszkania. Projekt wpływa pozytywnie na problemy starzejącego się społeczeństwa, gdyż stworzone zostały warunki i miejsca, w którym bezpłatnie osoby starsze mogą się spotkać i odprężyć. Centrum Aktywizacji Społecznej obfituje w wiele usług społecznych z zakresu edukacji, kultury, pomocy społecznej, zdrowia, dziedzictwa kulturowego i historycznego m.in. organizowane są koncerty z udziałem wybitnych pianistów, wieczory poezji czy warsztaty aktorskie i wystawy, co wywiera pozytywny wpływ na rozwój ogólnospołeczny mieszkańców. Projekt ma także pozytywny wpływ na włączenie społeczne poprzez działanie spółdzielni socjalnej i prowadzenie w jej ramach gabinetu kosmetycznego i kawiarni, co umożliwia pracę i integrację społeczną.

Głównym celem funkcjonowania Centrum Aktywizacji Społecznej „Tlenownia” jest zwiększenie dostępności usług społecznych i kulturowych, aktywizacja mieszkańców na terenie miasta Czempinia, włączenie społeczne, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, a także stworzenie przyjaznej, atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.