Sobota, 22 Czerwiec 2024

Stargardzkie Centrum Nauki

22.06.2024, 08:53
Fot. Gmina Miasto Stargard
Fot. Gmina Miasto Stargard

W ramach ogłoszonego przez Polską Agencję Prasową, jako najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną ze środków UE Gmina Miasto Stargard bezspornie zgłasza zrealizowany w bieżącym roku projekt pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki”.

Inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Infrastruktura publiczna”, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich  społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Całkowita wartość inwestycji to blisko 12 mln zł, natomiast dofinansowanie wyniosło 4 mln zł.

Fot. Gmina Miasto Stargard

Wnioskodawcą projektu jest Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., a partnerami Gmina Miasto Stargard oraz Stargardzkie Centrum Kultury.

Prezydent Stargardu – Rafał Zając, wykonanie prac rozbiórkowych i odtwórczych zabytkowej kamienicy położonej przy ulicy Chrobrego 21 w Stargardzie, powierzył spółce TBS, która przy realizacji robót budowlanych działała w ścisłym porozumieniu z konserwatorem zabytków. Część ekspozycyjną – wystawienniczą, a także prowadzenie Stargardzkiego Centrum Nauki przekazano do realizacji Stargardzkiemu Centrum Kultury – instytucji kultury, której cele statutowe związane są również z działalnością naukową i edukacyjną.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 24 października 2018 roku. We wrześniu bieżącego roku na naukowej mapie Polski pojawiło się nowoczesne, edukacyjne miejsce - Stargardzkie Centrum Nauki FILARY o powierzchni około 700 m2.

SCN Filary to przestrzeń do doświadczeń, zdobywania wiedzy i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, niezależnie od wieku, wykształcenia i pochodzenia. To jedyne miejsce w Polsce, w którym zwiedzający testując eksperymentalne ekspozycje dotykają trzech obszarów, które wzajemnie się przenikają: historii, nauki i innowacji. Potrzeba stworzenia takiego miejsca wyniknęła z diagnozy mieszkańców Stargardu na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Stargard na lata 2016 - 20126, który zakłada zarówno odbudowę przestrzeni zabytkowej jak i efektywne zagospodarowanie czasu wolnego, również pod względem rozwiązywania problemów społecznych. Oferta edukacyjna Centrum prezentuje naukę w sposób angażujący i interaktywny – wciągając zwiedzających w samodzielne odkrywanie świata i zdobywanie wiedzy. Pokazuje, że świat może inspirować i że warto podążać za marzeniami, wytyczać nowe drogi społeczne i zawodowe. Hasło przewodnie Stargardzkiego Centrum Nauki brzmi: „Odkrywamy przeszłość. Doświadczamy teraźniejszości. Kształtujemy przyszłość”. Te trzy wartości stanowią filary działania Stargardzkiego Centrum Nauki, a różnorodność związana z trzema filarami natchnęła twórców tego miejsca do nadania nazwy własnej brzmiącej właśnie FILARY.

Fot. Gmina Miasto Stargard

W SCN Filary znajduje się 55 eksperymentalnych eksponatów. Fabuła wystawy nawiązuje do historii miasta i jego mieszkańców- kupieckiego, warownego miasta, aktywnego członka Hanzy. Każda kondygnacja kamienicy odnosi się do innej tematyki poświęconej: „Kupcom”, „Wojom”, „Budowniczym” i „Innowatorom”.

Parter odbudowanej kamienicy nawiązuje do roli Stargardu jako miasta handlowego. Zwiedzający dowiadują się tu jakie znaczenie miała niegdyś rzeka Ina, co nią transportowano, skąd i dokąd. Przy tej okazji odwiedzający wcielają się w rolę kupców, którzy musieli doskonale znać średniowieczne systemy miar i wag oraz mieć rozeznanie w geografii,
aby planować szlaki handlowe.

Poziom pierwszy nawiązuje do gwarnego życia w średniowiecznym Stargardzie i roli budowniczych, którzy w swojej codziennej pracy stosowali ciekawe rozwiązania architektoniczne. Przy okazji, zwiedzający mogą się przekonać, jak w praktyce działa rachunek prawdopodobieństwa. Na tym poziomie można też m.in. zmierzyć poziom głośności przeróżnych hałasów na rynku.

Na poziomie drugim można sprawdzić swoją zręczność, spryt i siłę oraz nauczyć się metod komunikacji na polu bitwy. Jest on poświęcony wojom!  Można tu też spełnić swoje dziecięce marzenie i przejść szkolenie na rycerza.

Przejście na ostatnie piętro to podróż w czasie ze średniowiecza w przyszłość. Tutaj zwiedzający stykają się z najnowocześniejszymi technologiami - drukiem 3D, programowaniem robotów i sztuczną inteligencją. Na tym poziomie odbywają się też warsztaty naukowe, prelekcje i doświadczalne prezentacje chemiczne w specjalnie utworzonej sali. Pokazy mają na celu doskonalenie umiejętności w dziedzinie przedmiotów ścisłych, pobudzanie wyobraźni i kreatywności.

Fot. Gmina Miasto Stargard

Stargardzkie Centrum Nauki Filary to miejsce, które warto odwiedzić i do którego warto wracać, bo jedna wizyta absolutnie nie wystarczy. Dofinansowanie z Unii Europejskiej pozwoliło Gminie Miastu Stargard stworzyć obiekt będący fundamentem do dalszego rozwoju. Filary są nowoczesną i bezpieczną przestrzenią wzmacniającą edukację poza murami szkoły,  łączącą historię z teraźniejszością – przedstawianą w różnorodnych i zmieniających się formach, które zaciekawiają, rozbudzają wyobraźnię i chęć do nauki. To nowa inwestycja z perspektywą, która daje nową nadzieję i nowe szanse. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Filarów oferującej oprócz zwiedzania w różnych formach również warsztaty, pokazy czy ciekawe spotkania.  

https://scn-filary.pl/

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.