Sobota, 20 Kwiecień 2024

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

20.04.2024, 05:26
Fot. Chorzów
Fot. Chorzów

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie to pierwsze muzeum poświęcone hutnictwu, dziedzictwu hutnictwa żelaza i stali. Swój początek inwestycja ma w 2010 roku, kiedy to Miasto zdecydowało się na zakup hali byłej elektrowni huty Kościuszko.

Inwestycja Muzeum Hutnictwa w Chorzowie jest projektem partnerskim z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

W obiekcie liczącym 2,5 m2 znajdzie się wystawa dotycząca historii hutnictwa, którą chcemy przekazać Gościom przystępnie i interaktywnie.

Wystawa dotyczyć będzie kwestii technologicznej dzięki zgromadzonym eksponatom, ale też rodzinną codzienność pracowników huty. Odwiedzający poznają hutnicze stanowiska np. wytop, kuźnia, energetyka, walcownia.

Projekt „Mów mi huto” to odtworzenie nagrań wypowiedzi osób pracujących w hucie. Oni przybliżą nam maszyny, prace, swoje zwyczaje i codzienność.

Na realizację inwestycji pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej. Budowa obiektu trwała 2 lata. Miasta Chorzów i Zabrze pozyskały ponad 58 mln złotych dotacji z budżetu Unii Europejskiej, z tej puli ponad 15 mln zł trafiło do Chorzowa. Nasze miasto otrzymało też 5 mln zł unijnego dofinansowania na przygotowanie 3 ha terenu inwestycyjnego po dawnej hucie Kościuszko.

Muzeum Hutnictwa to coś więcej niż inwestycja, rewitalizacja zabytku techniki, z których słynie Górny Śląsk. Muzeum Hutnictwa to jedyne muzeum w Polsce mówiące o hutnictwie. Wystawa ma być poświęcona historii i ludziom pracującym w hucie, pokazać ją jako miejsce pracy i życia.

Wokół huty wyrósł Chorzów, w latach 1922 – 1934 Królewska Huta.

Bohaterami Muzeum Hutnictwa są przede wszystkim ludzie, którzy w niej pracowali, budowali miejsce pracy ale też siłę wspólnoty lokalnej.

Huta dawała pracę mieszkańcom Chorzowa i miast ościennych, była punktem odniesienia do budowania społeczności lokalnej. Celem budowy Muzeum Hutnictwa było pokazanie, że Górny Śląsk, Chorzów pamięta o swoim dorobku przemysłowym, gospodarczym i społecznym, ale też pamięta o korzeniach samego miasta. Patrząc w przyszłość pokazujemy, że jesteśmy dumnymi potomkami hutników, a huty Batory i Kościuszko mają dla nas wielką wartość, a my jako społeczność darzymy je ogromnym szacunkiem.

Otwarcie inwestycji i wydarzenia towarzyszące zaplanowane są na 27 i 28 listopada br. Wyrażamy nadzieję, że miejsce stanie się wizytówką miasta i regionu, miejscem prestiżowym, spotkań biznesu, ale też będzie żyło temperamentem społeczności lokalnej.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.