Wtorek, 27 Września 2022

Udana rewitalizacja starej gazowni na rzecz powstania Krobskiego Centrum Usług Społecznych

22.11.2021, 14:12 Aktualizuj: 30.11.2021, 15:49
Fot. Miasto Krobia
Fot. Miasto Krobia

Na wyjątkowość tego przedsięwzięcia składają się: architektura — zakres przebudowy —funkcjonalność obiektu — wyposażenie i rozwiązania techniczne — partnerstwo projektowe i montaż finansowy.

Architektura. Budynek gazowni to przykład architektury przemysłowej z początków XX wieku. Od polowy lat 70-tych obiekt nieczynny, w coraz gorszym stanie technicznym, z groźbą wyburzenia. Nie ulega wątpliwości, uwzględniając stan techniczny sprzed rozpoczęcia prac, że bez podjęcia rewitalizacji obiekt ten nie wytrzymałby próby czasu i bezpowrotnie zniknąłby zarówno z przestrzeni miejskiej Krobi, ale też jako materialne dziedzictwo dawnego przemysłu gazowniczego na ziemiach polskich. Pozostał również obok budynku oryginalny, o stalowej konstrukcji, zbiornik na gaz, których już niewiele jest w Polsce.

Fot. Gmina Krobia

Zakres przebudowy. Gruntownej przebudowie poddano bryłę budynku, dobudowano także nowe parterowe skrzydło. Zachowane zostały oryginalne elewacje z czerwonej cegły z cząstkowym uzupełnieniem ubytków, odnowiono dachowe latarnie wentylacyjne, jakże charakterystyczne dla tego typu obiektów. W niektórych pomieszczeniach wyeksponowano oryginalne wykończenia cegłą, które doskonale łączą się ze starannie dobraną kolorystyką ścian (lub płytek ściennych) oraz grafitową stolarką okienną i drzwiową. Dopełnieniem całości jest obszerny taras znajdujący się na piętrze budynku.

Fot. Gmina Krobia

Funkcjonalność. Dzisiaj w obiekcie realizowane są bardzo ważne dla rozwoju gminy i powiatu funkcje społeczne. W Krobskim Centrum Usług Społecznych (KCUS) znajdują się Dom Dziennego Pobytu i Środowiskowy Dom Samopomocy dla ponad 40 uczestników — osób niepełnosprawnych z całego powiatu gostyńskiego. Powstał także Klub Seniora z bogatą ofertą dla osób starszych, co wobec narastającego procesu starzenia się społeczeństwa, jest bardzo ważnym zadaniem społecznym. W obiekcie mieszczą się też dwa mieszkania chronione, które służą usamodzielnieniu osób, które nie radzą sobie w życiu. Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu KCUS stało się miejscem, dzięki któremu osoby niesamodzielne, starsze, z niepełnosprawnością, mogą przebywać w swoim środowisku lokalnym. Przedsięwzięcie wpływa na wzrost potencjału społecznego poprzez poprawę życia mieszkańców (zmniejszenie rozwarstwienia społecznego, wyrównanie szans, przeciwdziałanie marginalizacji).

Wyposażenie i przyjęte rozwiązania techniczne. Świadczenie usług społecznych na najwyższym poziomie umożliwiają nowoczesna sala rehabilitacji, wraz wanną do hydromasażu, „sala doświadczeń światła", sale warsztatowe do prowadzenia zajęć z ceramiki, plastyki, muzyki, kulinariów, informatyki. Jest duża sala wielofunkcyjna. Mieszkania treningowe zostały w pełni wyposażone. Obiekt posiada wentylację mechaniczną wraz z rekuperacją. Na dachu, krytym grafitową dachówką, posadowiona jest instalacja fotowoltaiczna. Na dużej powierzchni tarasu na dachu znajdują dwa klomby zieleni. Wody opadowe nie są odprowadzane do kanalizacji deszczowej, ale zagospodarowywane na miejscu — poprzez drenaż oraz powierzchniowo zasilając nasadzoną roślinność.

Partnerstwo projektowe i zewnętrzny montaż finansowy. Przebudowa obiektu odbywała się w partnerstwie z Powiatem Gostyńskim, który partycypował w kosztach inwestycji. Krobskie Centrum Usług Społecznych zostało realizowane dzięki ponad 1,6 mln zł dofinansowania otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowite koszty to ponad 4,4 mln zł. W KCUS jest również realizowany, także ze środków unijnych, projekt „miękki", z udziałem licznych partnerów: Powiatem Gostyńskim (środowiskowym Domem Samopomocy), Spółdzielnią Socjalną „Arka", Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krobi, który obejmuje: wyposażenie, prowadzenie zajęć, zatrudnienie specjalistów i opiekunów dla uczestników. Budżet tego projektu to 1,7 mln zł.

 

 

Głosuj na wybrany projekt

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.