Sobota, 22 Czerwiec 2024

Geopark- podziemna trasa turystyczna Kopalnia św. Jan oraz naziemna ścieżka górnicza w Gminie Mirsk

22.06.2024, 10:06
Fot. Gmina Mirsk
Fot. Gmina Mirsk

W ramach realizowanego przez Gminę Mirsk projektu rekultywacji obszarów zdegradowanych działalnością górniczą powstała fantastyczna atrakcja turystyczna, która każdego roku przyciąga tysiące odwiedzających.

Podziemna trasa turystyczna jest zlokalizowana w Krobicy w Gminie Mirsk na Dolnym Śląsku. Została utworzona w oparciu o zespół historycznych wyrobisk górniczych, w których wydobywano cynę: XVI-wiecznej sztolni Św. Jan i wykonanej w wieku XVIII sztolni Św. Leopold połączonych szybem międzypoziomowym św. Jan. Udostępniony do zwiedzania fragment wyrobisk podziemnych ma długość ok. 350m. Charakter trasy oddaje realia dawnych kopalń, gdy w chodnikach pracowali górnicy, którzy pyrlikami uderzając w żelazka kruszyli skały. W korytarzach sztolni nadal można zobaczyć ślady ręcznego wydobycia.

Fot. Gmina Mirsk

W podziemną podróż historyczną wyrusza się w towarzystwie przewodnika, który przybliża odwiedzającym trud górniczej pracy, a następnie zaprasza do wyrobisk eksploatacyjnych pokazując i opowiadając o najciekawszych momentach historii tego regonu, a następnie wyprowadza zwiedzających z powrotem na powierzchnię u podnóża malowniczego odsłonięcia skalnego nad Krobickim Potokiem. W tym miejscu rozpoczyna bieg naziemna ścieżka górnicza o długości ok. 8 km, która wiedzie śladami robót górniczych prowadzonych przed wiekami, w rejonie złoża rud cyny, metodą odkrywkową i podziemną w kierunku Kotliny i Gierczyna, aż do Przecznicy. Na trasie ścieżki można zobaczyć zabezpieczone dawne kopalnie rud cyny i kobaltu, zapadliska pokopalniane, spiętrzenia wód technologicznych, sztolnie odwadniające oraz piękne widoki rozpościerające się z punktów widokowych tej ścieżki. Trasa jest oznaczona białymi znakami z odwróconym pyrlikiem i żelazkiem górniczym.

Inwestycja znacząco wsparła rozwój turystyczny terenów Pogórza i Gór Izerskich, w szczególności Gminy Mirsk. Tysiące przybywających turystów zachwyca się pięknem, a także bogatym dziedzictwem historycznym tego terenu. Realizacja tego projektu dała impuls mieszkańcom oraz otworzyła perspektywę i nowe horyzonty w turystyce. Geopark stał się swoistą lokomotywą, która napędza nie tylko ruch turystyczny, ale także jest świadectwem historii, kultury oraz tradycji górniczych tych terenów. Należy dodać, że realizacja tej inwestycji poprawiła stan środowiska naturalnego poprzez rekultywację zniszczonych terenów, ich oczyszczenie, zagospodarowanie, a w części przeznaczenie do ochrony zwierząt i przyrody.

Fot. Gmina Mirsk

Projekt „Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie ścieżki turystycznej – Śladami dawnego górnictwa kruszców” realizowany był w latach 2010- 2013 i był współfinansowany przez:


1)Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, Działanie nr 4.5- Rekultywacja obszarów zdegradowanych.
2)Gminę Mirsk.
3)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
4)Fundację „Polska Miedź” w zakresie budowy przedsionka wejściowego do sztolni św. Leopolda.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosił 3.709.833,22 zł.

 

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.