Piątek, 20 Maj 2022

Stadion Miejski im. Mieczysława Haspla przy ul. Piekarskiej w Jarosławiu

21.11.2021, 17:02 Aktualizuj: 30.11.2021, 14:21
Fot. Miasto Jarosław
Fot. Miasto Jarosław

Zmodernizowany stadion jest najnowocześniejszym obiektem sportowym w powiecie jarosławskim oraz bazą treningową zarówno dla uczniów, jak i profesjonalnych sportowców.

Boisko posiada certyfikat FIFA - Fifa Quality Programme for football turf Fifa Qality - wystawiony przez prezydenta FIFA Gianni Infantino, natomiast bieżnia lekkoatletyczna wraz z urządzeniami posiada świadectwo PZLA zaliczające stadion do stadionów kategorii V A, wystawione przez prezesa PZLA Henryka Olszewskiego oraz Przewodniczącego Komisji Obiektów i Urządzeń PZLA Zbigniewa Polakowskiego.

Na stadionie można korzystać z następujących boisk i urządzeń sportowych: boisko do piłki nożnej oraz do mini piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisko do siatkówki, bieżnia 4-torowa na 400 m, bieżna 6-torowa na 100 m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku o tyczce, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą. Oświetlono płytę boiska, przebudowano trybuny, parking oraz zagospodarowano zieleń.

Fot. Miasto Jarosław

Pierwszy etap budowy stadionu miejskiego rozpoczął się w grudniu 2018 roku, kiedy nastąpiło symboliczne wbicie łopaty. Inwestycja poprzedzona została rozbiórką 3 rzędowych trybun ziemnych utwardzonych płytami betonowymi oraz rozbiórką ogrodzenia wewnętrznego wokół boiska. Gmina Miejska Jarosław otrzymała na inwestycję dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej  Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę ok.  2 mln. zł. Resztę, czyli około 12 milionów, samorząd dołożył z własnego budżetu. W pierwszym etapie powstało boisko do piłki nożnej oraz do mini piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisko do siatkówki, bieżnie: 4-torowa na 400 m i 6-torowa na 100 m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, do skoku o tyczce i skoku wzwyż oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Ten etap objął również budowę oświetlenia płyty boiska, budowę podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe wraz z instalacją drenażową boisk, bieżni oraz urządzeń lekkoatletycznych. W kolejnym, wybudowano trybuny ziemne. Roboty polegały na wykonaniu trybun z elementów prefabrykowanych żelbetowych o kształcie typu L. Pomiędzy pasem bezpieczeństwa bieżni lekkoatletycznej a ciągiem pieszym zostało wykonane niskie ogrodzenie o wysokości 50 cm, systemowe rozwiązanie do obiektów sportowych. Schody terenowe żelbetowe rozdzielają poszczególne sektory trybuny. Trybuny zawierają 3 rzędy siedzisk z tworzywa sztucznego z oparciem. W drugim etapie budowy stadionu miejskiego wykonano pozostałą część trybun ziemnych, plac utwardzony do zawracania z parkingami i wjazdem na teren stadionu, ciągi piesze, remont bram wejściowych od ul. Słowackiego i ul. Piekarskiej oraz wyposażenie stadionu lekkoatletycznego.

W 2021 roku powstały ostatnie elementy inwestycji: kryta trybuna z sanitariatami, zagospodarowanie zielenią, wiata i stojaki na rowery. Wszystko to stworzyło całość inwestycji – obiekt sportowy wysokiej klasy w centrum miasta zajmujący powierzchnię 23 799 m2.

Inwestycja była kompleksowym, skoordynowanym i długo oczekiwanym przez mieszkańców przedsięwzięciem. Gruntowna modernizacja stadionu przyczyniła się do stworzenia miejsca do realizacji wielu imprez o charakterze sportowo-kulturalnym, jak również indywidualnych celów sportowych i realizacji marzeń potencjalnych użytkowników. Stadion Miejski im. Mieczysława Haspla służy zarówno dzieciom, młodzieży, uczniom, jak również profesjonalnym sportowcom. To miejsce przeznaczone do wspólnego spędzania czasu, uprawiania sportów z uwzględnieniem szlachetnej rywalizacji w myśl zasad gry „fair play”, pokonywania własnych słabości, a co najważniejsze uczenia szacunku dla przeciwników. Dzięki tej inwestycji aktywność fizyczna mieszkańców wzrasta i staje się nieodłącznym elementem funkcjonowania w mieście. Organizowane na stadionie imprezy (np. XXIII Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Puchar Przechodni „Śladami Bogdana Zająca” czy Jarosławskie Święto Biegowe) cieszą się ogromnym zainteresowaniem całej społeczności lokalnej, a sam stadion jako obiekt sportu i rekreacji jest niezwykle wysoko oceniany przez korzystających – kluby, stowarzyszenia, indywidualnych użytkowników chcących trenować na zmodernizowanym stadionie, który daje ogromne możliwości. Budowa stadionu pozwoliła na zaspokojenie ciągle rosnących potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z obiektów sportowych, które służą wypoczynkowi, rekreacji oraz stanowią miejsce spędzenia wspólnego czasu. Możliwość organizowania większej liczby imprez o różnej randze i zasięgu, zwiększa integrację społeczną w mieście i powiecie, niweluje zagrożenia społeczne, zmniejsza ryzyko zagrożenia patologiami społecznymi, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a także podnosi atrakcyjność turystyczną Jarosławia oraz okolic. Funkcjonowanie stadionu ma wpływ na budowanie postaw społecznych, sportowych, promocję patriotyzmu lokalnego, zdrowego trybu życia oraz rozwija motywację do podnoszenia umiejętności sportowych wśród młodzieży. Istnienie nowoczesnego obiektu sportowego o dobrze sprecyzowanym programie funkcjonalno - użytkowym w sposób znaczący podnosi poziom życia społecznego i kulturalnego mieszkańców Jarosławia.

Obiekt jest czynny we wszystkie dni tygodnia od godziny 7.00. W dni powszednie odbywają się tu zajęcia prowadzone przez szkoły w ramach wychowania fizycznego oraz zajęcia treningowe prowadzone przez młodzieżowe kluby sportowe z terenu miasta. Natomiast w soboty i niedziele na stadionie rozgrywane są przeważnie zawody sportowe.

 

 

Głosuj na wybrany projekt

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.