Sobota, 2 Marzec 2024

Warszawa: Dobry start - lepsza przyszłość

02.03.2024, 06:21

Celem projektu podniesienie kompetencji kluczowych (z zakresu informatyki, nauk mat.-przyrodniczych, języków obcych) i umiejętności uniwersalnych (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia) niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

15.11.2021
Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 396 568,30PLN
Wkład własny: 61 599,40PLN
Wartość dofinansowania: 335.001,90 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie: Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT”
Okres realizacji projektu: luty 2021 – styczeń 2023
Jednostka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 209 w Warszawie
 
Opis projektu:
Celem projektu podniesienie kompetencji kluczowych (z zakresu informatyki, nauk mat.-przyrodniczych, języków obcych) i umiejętności uniwersalnych (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia) niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji pracy  z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Grupa docelowa: 142 uczniów (49 dziewczynek i 93 chłopców), w tym 20 uczniów z niepełnosprawnościami. Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Zajęcia prowadzone będą metodą STEAM (Science, Technologies, Robotics, Engineering, Arts, Mathematics) .

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.