Niedziela, 28 Maj 2023

Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach

19.11.2021, 11:07 Aktualizuj: 30.11.2021, 14:05
fot. Miasto Kalety
fot. Miasto Kalety

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Zakres projektu obejmował montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz 3 placówek oświatowych w Kaletach. Zadanie miało na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez Gminę problemów związanych z ochroną środowiska.

Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury jest gmina miejska Kalety. Realizacja inwestycji ma wpływ na poprawę poziomu życia mieszkańców Miasta. Wykorzystując technologię przyjazną środowisku wpływa pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki znacznemu ograniczeniu emisji CO2. W ramach projektu powstała infrastruktura do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zbudowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 200 kW dla potrzeb energetycznych Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach oraz trzy mniejsze instalacje o mocy ponad 5kW każda produkujące energię elektryczną dla potrzeb placówek oświatowych z terenu Miasta Kalety.

Kalety

Gmina nie odnosi korzyści z tytułu realizacji tej inwestycji - pomoc przekazywana jest na ,,niższy poziom" czyli mieszkańcom ponoszącym opłaty z tytułu odprowadzania ścieków. Oszczędności tytułem opłat za energię będą bezpośrednio mieć wpływ na poziom taryfy za odprowadzanie ścieków, gdyż w tym zakresie Gmina ma obowiązek ujmowania wszystkich kosztów w jej kalkulacji.

W związku z realizacją inwestycji osiągane są następujące efekty: dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, a także realizacja tego projektu ma pozytywny wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych CO2 i pyłów PM10.

Załącznik

Głosuj na wybrany projekt

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.