Piątek, 20 Maj 2022

Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez przebudowę gminnego stadionu w Czemiernikach

18.11.2021, 14:46 Aktualizuj: 30.11.2021, 14:10
fot. Gmina Czemierniki
fot. Gmina Czemierniki

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i rozbudowa gminnego stadionu przy ulicy Kockiej w Czemiernikach w celach rekreacyjnych oraz integrujących lokalną społeczność.

Teren na którym zrealizowana została inwestycja to teren znajdujący się w kompleksie oświatowym. W chili rozpoczęcia prac znajdowało się na nim boisko sportowe do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej oraz plac asfaltobetonowy.

Czemierniki

Całość projektu obejmowała wykonanie następujących elementów:

 • Boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej o rozmiarach 100,0m x 60,0m oraz pola wybiegowe o wymiarach 2x2m i 2x2m
 • Mobilne miasteczko ruchu drogowego dla rowerów
 • Budynek parterowy sezonowego zaplecza sanitarno-szatniowego o powierzchni użytkowej 246,95 m2
 • Zadaszoną scenę występową o powierzchni zabudowy 214,44 m2
 • Ogrodzenie działek systemowym ogrodzeniem panelowym
 • Dwa piłkochwyty zabramkowe
 • Dwie systemowe zadaszone 4 rzędowe trybuny dla ok 100 kibiców
 • Dwie systemowe zadaszone kabiny dla zawodników rezerwowych 14 osobowa
 • Żelbetowe ściany oporowe niwelujące zróżnicowane ukształtowanie terenu
 • Ciągi komunikacyjne, które to znajdują się na zewnętrznym terenie objętym opracowaniem. Służą one jako dojścia i dojazdy do wybudowanych i zmodernizowanych obiektów.
 • Oświetlenie boiska z naświetlaczami i instalacją odgromową
 • Oświetlenie ciągów komunikacyjnych latarniami o wysokości ok. 3,5 m

W  ramach inwestycji powstała infrastruktura, w której będą mogły być prowadzone usługi społeczne rekreacyjne, sportowe, zdrowotne i kulturalne. Zostaną stworzone korzystne warunki do aktywności i rekreacji plenerowej mieszkańców, korzystnie wpływając na ich stan zdrowia. Inwestycje przyczyni się do ochrony i wzmocnienia  dziedzictwa niematerialnego społeczności lokalnej. Przebudowa stadionu w dużym stopniu wpłynie  na poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych.

Czemierniki

W ramach realizacji inwestycji zostały zamontowane nowoczesne i energooszczędne rozwiązania techniczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko lampy LED  oraz kolektory słoneczne. Zastosowanie OZE  będzie miało pozytywny wpływ na ochronę bioróżnorodności  obszaru.

Co najważniejsze, projekt będzie sprzyjał poprawie życia osób poprzez przygotowanie zrewitalizowanej infrastruktury do świadczenia usług dla zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, niepełnosprawnych, osób starszych

Projekt został dofinasowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich

 wartość projektu 3 493 809,45 zł

wartość dofinansowania z UE 1 811 769,59 zł

Głosuj na wybrany projekt

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.