Piątek, 20 Maj 2022

Gmina UŁęż: inwestycja w odnawialne źróda energii

18.11.2021, 12:59 Aktualizuj: 30.11.2021, 14:38

Montaż kompletnych instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych oraz na obiektach użyteczności publicznej - hydroforniach, świetlicach wiejskich, szkołach czy strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych - to elementy inwestycji, która do konkursu "Inwestycja z perspektywą" zgłosiła gmina Ułęż.  

Gmina Ułęż na podstawie umowy nr RPLU.04.01.00-06-0094/19-00 zawartej w Lublinie w dniu 19 maja 2020 r. realizowała projekt pn. „OZE w gminie Ułęż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE, w formie współfinansowania UE.

W wyniku realizacji projektu zainstalowane zostało:

1. 131 zestawów fotowoltaicznych o mocach : 2,66 KW, 4,18 KW, 6,08 KW oraz 12KW
2. 12 instalacji solarnych 2 oraz 3 panelowych
Celem projektu był wzrost bezpieczeństwa energetycznego gminy Ułęż przez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi źródłami energii. 
Instalacje solarne i fotowoltaiczne zlokalizowane zostały na istniejących budynkach (dach, elewacja bądź grunt).
 
Efektem realizacji projektu jest wyposażenie Gminy Ułęż w nowoczesną  technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych- promieniowania słonecznego.

Realizacja inwestycji ma pozytywny wpływ na efektywne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. Projekt przyczyni się również do łagodzenia zmian klimatu poprzez obniżenie emisji CO2 do powietrza. 

Działania przyczyniają się również do:

1. Ograniczenia degradacji środowiska naturalnego,
2. Zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną z węgla kamiennego, przy produkcji którego powstają zanieczyszczenia powietrza,
3. Zmniejszenia niskiej emisji (tj. redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery),
4. Zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Ułęż,
5. Wprowadzenia nowych rozwiązań i technologii,
6. Zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego,
7. Poprawy mikroklimatu.

Efekt wzrostu potencjałów rozwojowych gminy, podniesie atrakcyjność inwestycyjną oraz walory turystyczne regionu- przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców. 
Poprawie ulegnie również stan środowiska, o które zobligowani jesteśmy zadbać. 

Głosuj na wybrany projekt

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.