Poniedziałek, 22 Lipiec 2024

Renowacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej

22.07.2024, 05:05
Fot. UM Dąbrowa Tarnowska
Fot. UM Dąbrowa Tarnowska

Gmina Dąbrowa Tarnowska zgłosiła do konkursu "Inwestycja z perspektywą" przedsięwzięcie "Renowacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej - perły architektury Chasydów w Polsce - utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur".

Celem projektu było przywrócenie dawnego piękna i świetności dla znajdującego się w stanie ruiny budynku synagogi chasydzkiej i przystosowanie go do pełnienia funkcji Ośrodka Spotkania Kultur. Zadanie obejmowało gruntowny remont synagogi i przekształcenie jej w obiekt muzealno-kulturowy. W wyniku tej inwestycji budynek stał się przepiękną wizytówką i najatrakcyjniejszym obiektem turystycznym na terenie gminy i powiatu.

Stworzono nową jednostkę muzealną, a zarazem ośrodek promujący lokalną historię i kulturę. Ośrodek Spotkania Kultur przybliża tradycję i kulturę żydowską m. in. przez dokładne odtworzenie małej architektury w sali modlitw, odnowienie polichromii malarskich i inskrypcji na wewnętrznych ścianach budynku i suficie.

Obiekt w istocie jest miejscem spotkania kultur: żydowskiej i chrześcijańskiej, ludowej i mieszczańskiej, przeszłej i współczesnej, lokalnej i szerokiej. Stymuluje dialog międzykulturowy i międzywyznaniowy. Gmina Dąbrowa Tarnowska na realizację zadania uzyskała ponad 6 mln złotych dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 - Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego.

 

Dąbrowa Tarnowska

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.