Sobota, 3 Grudzień 2022

Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty przy ul. Mostowej 1 w Kędzierzynie - Koźlu

18.11.2021, 09:35 Aktualizuj: 30.11.2021, 15:22
fot. Gmina Kędzierzyn-Koźle
fot. Gmina Kędzierzyn-Koźle

Inwestycja utworzona w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn - Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn".

Centrum Ochrony Bioróżnorodności, to bogaty w okazy flory ogród, zlokalizowany na oś. Azoty, w sąsiedztwie Kędzierzyńsko-Kozielskim Centrum Aktywności „Wodne oKKo”. Usytuowany w centralnym miejscu ogrodu plac z altanką ogrodową oraz skalny amfiteatr są doskonałym miejscem do prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu bioróżnorodności. Kilkanaście rozstawionych ławek pozwala przyjrzeć się z bliska roślinności, która w okresie kwitnienia zachwyca swym pięknem i zapachem. Setki kwitnących roślin uprzyjemnia spacer alejkami ogrodu. Wieczorową porą o nastrój i bezpieczeństwo dba klimatyczne oświetlenie oraz system monitoringu. Ponadto infrastruktura jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających problemy z poruszaniem się.

Centrum Ochrony Bioróżnorodności

Inwestycja jest odpowiedzią na zanik rodzimej flory, stanowiąc bank rzadkich, zamierających i chronionych gatunków roślin. Poprzez zamianę „zabetonowanej” przestrzeni w tereny zielone przyczynia się do zmniejszenia strumienia wody odprowadzanej do systemu kanalizacji. Poprawia okoliczny mikroklimat, przyczynia się do zmniejszenia tzw. efektu „miejskiej wyspy ciepła”.

Projekt posiada pozytywny wpływ na środowisko naturalne i ochronę bioróżnorodności. Dzięki zastosowaniu oświetlenia LED możliwe jest efektywne korzystanie z zasobów i ograniczenie emisji CO2, co ma pozytywne oddziaływanie na łagodzenie zmian klimatu. Projekt obejmuje także małą retencję, dzięki czemu przyczynia się do adaptacji do zmian klimatu i zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój.

Centrum Ochrony Bioróżnorodności

Realizacja centrum różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu umożliwiła obserwację roślin, owadów i zwierząt chronionych bez zagrożenia dla ich siedlisk naturalnych.
Do korzyści osiągniętych w wyniku realizacji projektu można zaliczyć:

- umożliwienie obserwacji roślin, owadów, i zwierząt chronionych bez zagrożenia dla ich siedlisk  naturalnych;

- stworzenie warunków do rozwoju i tworzenia nowych siedlisk w oparciu o nasadzone gatunki roślin;

- dzięki realizacji projektu możliwe jest wykorzystanie zgromadzonej w zbiornikach wody opadowej, tym samym ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej;

- znaczna redukcja ilości wody deszczowej trafiającej do urządzeń kanalizacyjnych;

- utworzenie terenu sprzyjającego rekreacji i prowadzenia zajęć edukacyjnych dot. przyrody i środowiska naturalnego.

Głosuj na wybrany projekt

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.