Sobota, 20 Kwiecień 2024

Płatos Sławomir

KKW Lewica Razem

Okręg
Okręg wyborczy nr 5 w Warszawie
Nr listy
5
Komitet wyborczy
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS
Pozycja na liście
10
Zawód
Inżynier elektryk automatyk

PROGRAM KOMITETU

1. Europa Ojczyzn czy federacja
Europa ma być demokratyczna. Zamiast władzy urzędników, którzy nie mają demokratycznego mandatu, i decyzji podejmowanych w kuluarach, chcemy wzmocnienia Parlamentu Europejskiego. To Parlament jest wybierany przez obywateli. Dlatego powinien mieć pełne prawo inicjatywy ustawodawczej i realną władzę nad Komisją Europejską. Opowiadamy się za pogłębieniem integracji w zakresie rynku pracy (europejska płaca minimalna), ochrony zdrowia (europejskie standardy ochrony zdrowia) i mieszkalnictwa (europejski fundusz mieszkaniowy).

2. Wprowadzenie w Polsce waluty euro
Ostatni kryzys pokazał, że konstrukcja strefy euro niesie ze sobą wiele zagrożeń dla krajów słabszych gospodarczo. W obecnej formie euro utrwala strukturalne nierówności pomiędzy krajami UE. Strefa euro potrzebuje zmian: wspólnej polityki podatkowej, większych publicznych inwestycji oraz systemu wyrównującego nierównowagi handlowe (unii clearingowej). Powinniśmy przyjąć wspólną walutę dopiero po reformie strefy euro, tak, by faktycznie służyła ona wszystkim krajom wspólnoty, a nie tylko krajom najbardziej rozwiniętym gospodarczo (głównie Niemcom).

3. Migracja do UE z państw trzecich
Masowe migracje to konsekwencja wojen, destabilizacji i nierówności ekonomicznych. Aby ograniczyć presję migracyjną, UE powinna prowadzić - w skali globalnej - politykę na rzecz pokoju, sprawiedliwego handlu i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. W tym celu chcemy przeznaczyć większe środki na pomoc rozwojową dla krajów afrykańskich. UE musi w większym stopniu brać pod uwagę wpływ polityki handlowej i rolnej na gospodarki w bliskim sąsiedztwie UE. Zrównoważony rozwój tych regionów jest kluczowy dla bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej.
 
4. Walka z plastikiem  
Problemu opakowań nie da się rozwiązać apelami do konsumentów. Czas zmusić wielkie firmy do rezygnacji z plastikowych opakowań i przejścia na rozwiązania mniej szkodliwe dla środowiska. Popieramy ograniczenia dotyczące produkcji plastiku. Postulujemy — na poziomie UE — wprowadzenie opłaty od wyprodukowanego oraz importowanego plastiku. Tak pozyskane środki zostaną przeznaczone na poprawę europejskiej gospodarki odpadami.
 
5. Budżet unijny, w tym m.in. fundusze UE dla Polski
Popieramy znaczne zwiększenie budżetu UE. Nasze priorytety to uruchomienie Europejskiego Funduszu Mieszkaniowego, wspólne inwestycje w transformację energetyczną i w ochronę zdrowia. Popieramy wprowadzenie nowych, wspólnych mechanizmów finansowania, takich jak podatek od transakcji finansowych i emisję euroobligacji. Ciężar utrzymania budżetu UE powinien w większym stopniu być ponoszony przez wielkie korporacje. Opowiadamy się za uwspólnotowieniem podatku korporacyjnego, likwidacją rajów podatkowych w granicach UE i uniemożliwieniem europejskim firmom prowadzenia fikcyjnej działalności w rajach podatkowych poza granicami UE. Aby zmniejszyć nierówności, proponujemy europodatek spadkowy od wielkich fortun, obejmujący wielkie majątki, o wartości powyżej 10 milionów euro.
 
6. Polityka spójności po 2020 r. – centralizacja czy dalsza decentralizacja
Chcemy zasadniczego zwiększenia środków na fundusze spójności. Większe fundusze powinny trafić do samorządów, na zadania takie, jak wyrównanie poziomu ochrony zdrowia i zapewnienie tanich mieszkań na wynajem. Różnice w poziomie opieki medycznej, długości oczekiwania na wizytę lekarską, czy wreszcie długości życia pomiędzy regionami UE są nieakceptowalnie duże. Środki powinny trafić na poziom wspólnot lokalnych. W ten sposób będzie można efektywnie zorganizować konieczne inwestycje w mieszkalnictwo i ochronę zdrowia.
 
7. Relacje UE - Wielka Brytania po brexicie
Dalsza bliska współpraca z Wielką Brytanią jest potrzebna m.in. ze względu na znaczną liczbę zamieszkujących tam obywateli UE. Warunki współpracy UE z podmiotami zewnętrznymi (takimi jak Wielka Brytania po wyjściu z Unii) powinny zależeć od standardów socjalnych gwarantowanych przez drugą stronę, w tym w szczególności gwarancji socjalnych dla obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii.
 
8. Budowa gazociągu Nord Stream 2 w świetle przyjęcia dyrektywy gazowej  
Polska, podobnie jak inne kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wielokrotnie stawała w obliczu szantażu energetycznego ze strony Rosji. Dlatego jednoznacznie sprzeciwiamy się budowie gazociągu Nord Stream 2. Projekt ten, wymierzony w europejską solidarność, ma zapewnić bezpieczeństwo jednych państw członkowskich Unii Europejskiej kosztem innych. Wyzwaniom związanym z polityką energetyczną i klimatyczną możemy sprostać tylko wtedy, jeśli będziemy działać solidarnie.

Okręg wyborczy nr 5 w Warszawie

Liczba kandydatów na europosłów
80
Liczba wyborców
1 996 881

Okręg nr 5 - Alfabetyczna lista wszystkich kandydatów

IMIĘ I NAZWISKO

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.