Poniedziałek, 22 Lipiec 2024

5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS

Okręg wyborczy nr 5 w Warszawie

PROGRAM KOMITETU

1. Europa Ojczyzn czy federacja
Europa ma być demokratyczna. Zamiast władzy urzędników, którzy nie mają demokratycznego mandatu, i decyzji podejmowanych w kuluarach, chcemy wzmocnienia Parlamentu Europejskiego. To Parlament jest wybierany przez obywateli. Dlatego powinien mieć pełne prawo inicjatywy ustawodawczej i realną władzę nad Komisją Europejską. Opowiadamy się za pogłębieniem integracji w zakresie rynku pracy (europejska płaca minimalna), ochrony zdrowia (europejskie standardy ochrony zdrowia) i mieszkalnictwa (europejski fundusz mieszkaniowy).

2. Wprowadzenie w Polsce waluty euro
Ostatni kryzys pokazał, że konstrukcja strefy euro niesie ze sobą wiele zagrożeń dla krajów słabszych gospodarczo. W obecnej formie euro utrwala strukturalne nierówności pomiędzy krajami UE. Strefa euro potrzebuje zmian: wspólnej polityki podatkowej, większych publicznych inwestycji oraz systemu wyrównującego nierównowagi handlowe (unii clearingowej). Powinniśmy przyjąć wspólną walutę dopiero po reformie strefy euro, tak, by faktycznie służyła ona wszystkim krajom wspólnoty, a nie tylko krajom najbardziej rozwiniętym gospodarczo (głównie Niemcom).

3. Migracja do UE z państw trzecich
Masowe migracje to konsekwencja wojen, destabilizacji i nierówności ekonomicznych. Aby ograniczyć presję migracyjną, UE powinna prowadzić - w skali globalnej - politykę na rzecz pokoju, sprawiedliwego handlu i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. W tym celu chcemy przeznaczyć większe środki na pomoc rozwojową dla krajów afrykańskich. UE musi w większym stopniu brać pod uwagę wpływ polityki handlowej i rolnej na gospodarki w bliskim sąsiedztwie UE. Zrównoważony rozwój tych regionów jest kluczowy dla bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej.
 
4. Walka z plastikiem  
Problemu opakowań nie da się rozwiązać apelami do konsumentów. Czas zmusić wielkie firmy do rezygnacji z plastikowych opakowań i przejścia na rozwiązania mniej szkodliwe dla środowiska. Popieramy ograniczenia dotyczące produkcji plastiku. Postulujemy — na poziomie UE — wprowadzenie opłaty od wyprodukowanego oraz importowanego plastiku. Tak pozyskane środki zostaną przeznaczone na poprawę europejskiej gospodarki odpadami.
 
5. Budżet unijny, w tym m.in. fundusze UE dla Polski
Popieramy znaczne zwiększenie budżetu UE. Nasze priorytety to uruchomienie Europejskiego Funduszu Mieszkaniowego, wspólne inwestycje w transformację energetyczną i w ochronę zdrowia. Popieramy wprowadzenie nowych, wspólnych mechanizmów finansowania, takich jak podatek od transakcji finansowych i emisję euroobligacji. Ciężar utrzymania budżetu UE powinien w większym stopniu być ponoszony przez wielkie korporacje. Opowiadamy się za uwspólnotowieniem podatku korporacyjnego, likwidacją rajów podatkowych w granicach UE i uniemożliwieniem europejskim firmom prowadzenia fikcyjnej działalności w rajach podatkowych poza granicami UE. Aby zmniejszyć nierówności, proponujemy europodatek spadkowy od wielkich fortun, obejmujący wielkie majątki, o wartości powyżej 10 milionów euro.
 
6. Polityka spójności po 2020 r. – centralizacja czy dalsza decentralizacja
Chcemy zasadniczego zwiększenia środków na fundusze spójności. Większe fundusze powinny trafić do samorządów, na zadania takie, jak wyrównanie poziomu ochrony zdrowia i zapewnienie tanich mieszkań na wynajem. Różnice w poziomie opieki medycznej, długości oczekiwania na wizytę lekarską, czy wreszcie długości życia pomiędzy regionami UE są nieakceptowalnie duże. Środki powinny trafić na poziom wspólnot lokalnych. W ten sposób będzie można efektywnie zorganizować konieczne inwestycje w mieszkalnictwo i ochronę zdrowia.
 
7. Relacje UE - Wielka Brytania po brexicie
Dalsza bliska współpraca z Wielką Brytanią jest potrzebna m.in. ze względu na znaczną liczbę zamieszkujących tam obywateli UE. Warunki współpracy UE z podmiotami zewnętrznymi (takimi jak Wielka Brytania po wyjściu z Unii) powinny zależeć od standardów socjalnych gwarantowanych przez drugą stronę, w tym w szczególności gwarancji socjalnych dla obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii.
 
8. Budowa gazociągu Nord Stream 2 w świetle przyjęcia dyrektywy gazowej  
Polska, podobnie jak inne kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wielokrotnie stawała w obliczu szantażu energetycznego ze strony Rosji. Dlatego jednoznacznie sprzeciwiamy się budowie gazociągu Nord Stream 2. Projekt ten, wymierzony w europejską solidarność, ma zapewnić bezpieczeństwo jednych państw członkowskich Unii Europejskiej kosztem innych. Wyzwaniom związanym z polityką energetyczną i klimatyczną możemy sprostać tylko wtedy, jeśli będziemy działać solidarnie.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.