Poniedziałek, 22 Lipiec 2024

Janowski Gabriel

KW Jedność Narodu

Okręg
Okręg wyborczy nr 5 w Warszawie
Nr listy
10
Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy Jedność Narodu
Pozycja na liście
10
Zawód
Nauczyciel akademicki

PROGRAM KOMITETU

1. Europa Ojczyzn czy federacja
Europa jest dla nas ojczyzną Ojczyzn, do której przynależymy od tysiąca lat. Nic, co dzieje się w sferze życia duchowego, społecznego i ekonomicznego Europy, nie jest nam obce. Powodem naszego wielkiego niepokoju jest fakt, że Europa Zachodnia pogrąża się w cywilizacyjnej zapaści, która niesie ze sobą kulturową destrukcję i relatywizm moralny. Naszym celem jest odrodzenie Europy na mocnym fundamencie chrześcijańskiej tradycji, dumnej ze swojego cywilizacyjnego dziedzictwa i promieniującej swą kulturą na inne kontynenty.
Polska ma spełniać w Europie rolę pomostu między Wschodem a Zachodem. Winna łączyć to, co przez wieki było antagonizowane i dzielone. Od tego zależy przyszłość naszego kontynentu. Mamy sprawić, aby Ameryka Północna, Europa i Rosja połączyły się we wspólnej cywilizacyjnej i gospodarczej przestrzeni. Europa odzyska znaczenie w światowym układzie sił, gdy zacznie oddychać dwoma płucami; wschodnim i zachodnim.

2. Wprowadzenie w Polsce waluty euro
Nie zgadzamy się na wprowadzenie w Polsce waluty Euro. Po pierwsze, będzie to oznaczało utratę resztek naszej suwerenności. Po drugie, obecny projekt waluty Euro służy przede wszystkim realizacji interesów najsilniejszych państw Unii i ponadnarodowych korporacji. Po trzecie, waluta Euro może upaść wraz z dekompozycją Unii Europejskiej, która nastąpi w wyniku nadchodzącego światowego kryzysu finansowego i możliwości odchodzenia od Unii kolejnych państw. Po czwarte, obecny projekt Euro najbardziej służy interesom Niemiec i ich kontroli nad innymi państwami. Gdy Euro przestanie służyć państwu niemieckiemu, może ono powrócić do własnej waluty, grzebiąc walutę Euro i pozostawią inne państwa w sytuacji głębokiego kryzysu finansowego, społecznego i politycznego.

3. Migracja do UE z państw trzecich
Dopuszczamy migrację do Unii Europejskiej i Polski z państw trzecich po warunkiem, że państwa te znajdują się w kręgu cywilizacji europejskiej lub też reprezentują wartości oparte na tradycji chrześcijańskiej.

4. Walka z plastikiem
Ważny problem, mieszczący się w zagadnieniach racjonalnie rozumianych norm życia zgodnego z prawami natury i właściwie rozumianej ekologii.  

5. Budżet unijny, w tym m.in. fundusze UE dla Polski
Solidaryzm w równomiernym rozwoju wszystkich państw europejskich powinien być podstawą budżetu unijnego. Powinien on zakładać niwelowanie rażących różnic w rozwoju ekonomicznym i w poziomie życia mieszkańców poszczególnych państw i społeczności lokalnych.

6. Polityka spójności po 2020 r. – centralizacja czy dalsza decentralizacja
Centralizacja jest potrzebna tam gdzie będzie ona służyła racjonalnemu łączeniu organizmu europejskiego, na przykład w dziedzinie infrastruktury i komunikacji. Tam, gdzie należy uwzględniać specyfikę i różnorodność przyrodniczą, kulturową, społeczną i gospodarczą należy dążyć do decentralizacji, tak rozumianej, aby nie dyskryminowała słabsze państwa i społeczności lokalne i przeciwstawiała się szkodliwej unifikacji.

7. Relacje UE - Wielka Brytania po brexicie
Wielka Brytania jest ważnym państwem dla przyszłości Europy i równowagi sił na kontynencie. W związku z tym nie może być mowy o jakiejkolwiek dyskryminacji Wielkiej Brytanii po jej wyjściu z Unii Europejskiej. Należy zdecydowanie znaleźć taki model relacji, aby Wielka Brytania była aktywnym członkiem wspólnoty państw europejskich i z tą wspólnotą wiązała plany swego bezpieczeństwa, rozwoju i ekonomicznej stabilności. Należy również, zrewidować założenia na których opiera się Unia Europejska, tak aby powstał nowy projekt wspólnoty; "Unia Wolnych Narodów", wolnej od obecnych patologii. W takiej wspólnocie Wielka Brytania może w przyszłości znaleźć swe godne miejsce.

8. Budowa gazociągu Nord Stream 2 w świetle przyjęcia dyrektywy gazowej
Z polskiej perspektywy to nie dyrektywa gazowa jest ważna lecz polityka państwa polskiego wobec Nord Stream 2 oraz szerzej wobec Rosji i Niemiec. W tej kwestii polityka polskich władz jest nierozumna i szkodliwa dla naszych i europejskich interesów. Budowanie rurociągu pod dnie Bałtyku, w sytuacji gdy tańszy w budowie i eksploatacji oraz mniej szkodliwy ekologicznie, jest rurociąg naziemny, jest niedopuszczalne z punktu widzenia zdrowych stosunków międzynarodowych. Należy wynegocjować taki układ aby Nord Stream 2 biegł przez Polskę. W ten sposób Polska będzie miała z tego wymierne profity, tańszy gaz oraz możliwość renegocjacji niekorzystnej umowy gazowej w wyniku której Polska ma obecnie najdroższy gaz importowany z Rosji w Europie. Poz tym Polska będzie miała również w swym ręku kurek, którego nie ma w przypadku rury biegnącej po dnie Bałtyku, z wszystkimi tego konsekwencjami dla bieżącej polityki polskiej i europejskiej.

 

Okręg wyborczy nr 5 w Warszawie

Liczba kandydatów na europosłów
80
Liczba wyborców
1 996 881

Okręg nr 5 - Alfabetyczna lista wszystkich kandydatów

IMIĘ I NAZWISKO

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.