Poniedziałek, 22 Lipiec 2024

Raczyńska Jolanta

KW Jedność Narodu

Okręg
Okręg wyborczy nr 5 w Warszawie
Nr listy
10
Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy Jedność Narodu
Pozycja na liście
8
Zawód
Przedsiębiorca

PROGRAM KOMITETU

1. Europa Ojczyzn czy federacja
Europa jest dla nas ojczyzną Ojczyzn, do której przynależymy od tysiąca lat. Nic, co dzieje się w sferze życia duchowego, społecznego i ekonomicznego Europy, nie jest nam obce. Powodem naszego wielkiego niepokoju jest fakt, że Europa Zachodnia pogrąża się w cywilizacyjnej zapaści, która niesie ze sobą kulturową destrukcję i relatywizm moralny. Naszym celem jest odrodzenie Europy na mocnym fundamencie chrześcijańskiej tradycji, dumnej ze swojego cywilizacyjnego dziedzictwa i promieniującej swą kulturą na inne kontynenty.
Polska ma spełniać w Europie rolę pomostu między Wschodem a Zachodem. Winna łączyć to, co przez wieki było antagonizowane i dzielone. Od tego zależy przyszłość naszego kontynentu. Mamy sprawić, aby Ameryka Północna, Europa i Rosja połączyły się we wspólnej cywilizacyjnej i gospodarczej przestrzeni. Europa odzyska znaczenie w światowym układzie sił, gdy zacznie oddychać dwoma płucami; wschodnim i zachodnim.

2. Wprowadzenie w Polsce waluty euro
Nie zgadzamy się na wprowadzenie w Polsce waluty Euro. Po pierwsze, będzie to oznaczało utratę resztek naszej suwerenności. Po drugie, obecny projekt waluty Euro służy przede wszystkim realizacji interesów najsilniejszych państw Unii i ponadnarodowych korporacji. Po trzecie, waluta Euro może upaść wraz z dekompozycją Unii Europejskiej, która nastąpi w wyniku nadchodzącego światowego kryzysu finansowego i możliwości odchodzenia od Unii kolejnych państw. Po czwarte, obecny projekt Euro najbardziej służy interesom Niemiec i ich kontroli nad innymi państwami. Gdy Euro przestanie służyć państwu niemieckiemu, może ono powrócić do własnej waluty, grzebiąc walutę Euro i pozostawią inne państwa w sytuacji głębokiego kryzysu finansowego, społecznego i politycznego.

3. Migracja do UE z państw trzecich
Dopuszczamy migrację do Unii Europejskiej i Polski z państw trzecich po warunkiem, że państwa te znajdują się w kręgu cywilizacji europejskiej lub też reprezentują wartości oparte na tradycji chrześcijańskiej.

4. Walka z plastikiem
Ważny problem, mieszczący się w zagadnieniach racjonalnie rozumianych norm życia zgodnego z prawami natury i właściwie rozumianej ekologii.  

5. Budżet unijny, w tym m.in. fundusze UE dla Polski
Solidaryzm w równomiernym rozwoju wszystkich państw europejskich powinien być podstawą budżetu unijnego. Powinien on zakładać niwelowanie rażących różnic w rozwoju ekonomicznym i w poziomie życia mieszkańców poszczególnych państw i społeczności lokalnych.

6. Polityka spójności po 2020 r. – centralizacja czy dalsza decentralizacja
Centralizacja jest potrzebna tam gdzie będzie ona służyła racjonalnemu łączeniu organizmu europejskiego, na przykład w dziedzinie infrastruktury i komunikacji. Tam, gdzie należy uwzględniać specyfikę i różnorodność przyrodniczą, kulturową, społeczną i gospodarczą należy dążyć do decentralizacji, tak rozumianej, aby nie dyskryminowała słabsze państwa i społeczności lokalne i przeciwstawiała się szkodliwej unifikacji.

7. Relacje UE - Wielka Brytania po brexicie
Wielka Brytania jest ważnym państwem dla przyszłości Europy i równowagi sił na kontynencie. W związku z tym nie może być mowy o jakiejkolwiek dyskryminacji Wielkiej Brytanii po jej wyjściu z Unii Europejskiej. Należy zdecydowanie znaleźć taki model relacji, aby Wielka Brytania była aktywnym członkiem wspólnoty państw europejskich i z tą wspólnotą wiązała plany swego bezpieczeństwa, rozwoju i ekonomicznej stabilności. Należy również, zrewidować założenia na których opiera się Unia Europejska, tak aby powstał nowy projekt wspólnoty; "Unia Wolnych Narodów", wolnej od obecnych patologii. W takiej wspólnocie Wielka Brytania może w przyszłości znaleźć swe godne miejsce.

8. Budowa gazociągu Nord Stream 2 w świetle przyjęcia dyrektywy gazowej
Z polskiej perspektywy to nie dyrektywa gazowa jest ważna lecz polityka państwa polskiego wobec Nord Stream 2 oraz szerzej wobec Rosji i Niemiec. W tej kwestii polityka polskich władz jest nierozumna i szkodliwa dla naszych i europejskich interesów. Budowanie rurociągu pod dnie Bałtyku, w sytuacji gdy tańszy w budowie i eksploatacji oraz mniej szkodliwy ekologicznie, jest rurociąg naziemny, jest niedopuszczalne z punktu widzenia zdrowych stosunków międzynarodowych. Należy wynegocjować taki układ aby Nord Stream 2 biegł przez Polskę. W ten sposób Polska będzie miała z tego wymierne profity, tańszy gaz oraz możliwość renegocjacji niekorzystnej umowy gazowej w wyniku której Polska ma obecnie najdroższy gaz importowany z Rosji w Europie. Poz tym Polska będzie miała również w swym ręku kurek, którego nie ma w przypadku rury biegnącej po dnie Bałtyku, z wszystkimi tego konsekwencjami dla bieżącej polityki polskiej i europejskiej.

 

Okręg wyborczy nr 5 w Warszawie

Liczba kandydatów na europosłów
80
Liczba wyborców
1 996 881

Okręg nr 5 - Alfabetyczna lista wszystkich kandydatów

IMIĘ I NAZWISKO

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.