Piątek, 24 Maj 2024

Za kilka dni pierwsze nabory na Fundusze Europejskie 2021-2027 na Mazowszu

21.03.2023, 12:05 Aktualizuj: 21.03.2023, 12:13
Fot.UMWM
Fot.UMWM

Od 31 marca samorząd Mazowsza rozpocznie przyjmowanie wniosków w pierwszych konkursach w ramach programu Fundusze Europejskie 2021-2027. Na początek będzie można składać np. wnioski o dofinansowanie zakupu średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych.

Jak informuje urząd marszałkowski, w tym roku zostaną ogłoszone 42 konkursy i nabory, których wartość przekroczy 1,7 mld zł. O wsparcie będą mogli ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, samorządy, organizacje społeczne czy powiatowe urzędy pracy.

Na pierwszy kwartał tego roku zaplanowano też nabór wniosków o fundusze na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozwój sieci kanalizacyjnych. W tym przypadku wsparcie obejmie tylko aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców w przedziale 10 -15 tys., które nie spełniają wymogów tzw. dyrektywy ściekowej oraz zostały uwzględnione w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Równocześnie rozpocznie się  konkurs na wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. 31 marca wystartują też nabory wniosków na działania powiatowych urzędów pracy w zakresie aktywizacji osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Dla mazowieckich samorządów najciekawsze nabory zaplanowano w drugim półroczu. Ogłoszone zostaną wówczas  konkursy z zakresu zarządzania inteligentnymi sieciami wodociągowymi, usuwania miejsc nielegalnego składowania odpadów, ograniczanie skutków suszy, czy na budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych.

O Fundusze Europejskie aktywnie zamierza ubiegać się subregion żyrardowski. Jak zauważa prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, efektywne wykorzystanie środków unijnych możliwe jest dzięki dobrej współpracy samorządu województwa z samorządami gminnymi. "Żyrardów w poprzedniej perspektywie finansowej dobrze wykorzystał fundusze europejskie adresowane dla Mazowsza, realizując ważne projekty z zakresu rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również rozbudowy infrastruktury drogowej na rzecz redukcji zanieczyszczeń powietrza. Mam nadzieję, że nowa perspektywa unijna, do której przygotowywaliśmy się w ramach subregionu żyrardowskiego, zaowocuje kolejnymi efektywnie zrealizowanymi projektami, czyniąc ten obszar Mazowsza jeszcze bardziej atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, jak i turystów" - przekonuje Chrzanowski. 

Jak podaje urząd marszałkowski, w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 beneficjenci z subregionu żyrardowskiego złożyli 275 wniosków, spośród których 190 zostało zatwierdzonych do wsparcia. Do tej pory podpisano już 183 umowy na ponad 402 mln zł, z czego ponad 266 mln zł to środki unijne. Wartość podpisanych umów wynosi ponad 249 mln zł.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, efekty inwestowania środków unijnych zauważamy na każdym kroku. To rozwój badań i nauki, nowe szpitale i przychodnie, drogi i obwodnice, tabor kolejowy, rozwój przedsiębiorstw i start-upów. W nowej perspektywie szczególnie ważne będzie zaś przystosowanie do zmian klimatu i transformacja energetyczna.

woj/
 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.