Wtorek, 23 Kwiecień 2024

Warmińsko-mazurski samorząd rozdzielił ostatnią pulę unijnych środków na projekty zdrowotne

21.03.2023, 12:18 Aktualizuj: 21.03.2023, 12:26
Fot.KE
Fot.KE

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozdzielił dodatkową pulę środków europejskich na ochronę zdrowia. Pieniądze pochodzą z dodatkowej osi priorytetowej, wygospodarowanej w odpowiedzi na pandemię wirusa Sar-Cov-2. Są przeznaczone na zabezpieczenie pracowników i firm oraz dostosowanie działalności gospodarczej do funkcjonowania w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia.

Jak mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, z inicjatywa REACT-EU skorzysta w sumie 40 podmiotów, a przyznane dofinansowanie - 40,5 mln zł – trafi do przychodni, szpitali powiatowych i regionalnych. To był ostatni konkurs w dziedzinie ochrony zdrowia w tej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, która już się kończy, dodaje marszałek, podkreślając, że region jest już gotowy do startu z nowym programem – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Zarząd województwa podzielił zgłoszone projekty na trzy grupy. W pierwszej (tzw. schemat A) dofinansowanie obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz rehabilitację leczniczą. Europejskie środki - w sumie 3,6 mln zł - przyznano 17 placówkom ochrony zdrowia. Wśród nich Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie, który otrzyma 213 tys. zł no doposażenie PZOZ w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19. Z własnych środków placówka przeznaczy na ten cel 50 tys. zł. Na podobne cele blisko 130 tys. zł z Funduszy Europejskich trafi do Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie, 241 tys. zł do Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie, a 242 tys. zł do ZOZ w Dywitach.

Dla 15 placówek leczniczych, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu, samorząd regionu przeznaczył 19,8 mln zł z unijnego wsparcia. W tej grupie największe dofinansowanie (1 mln. 620 tys. zł) otrzymają Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu oraz Publiczny ZOZ w Działdowie. W obu przypadkach pieniądze te zostaną wydane na doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny. Z kolei Szpital Powiatowy w Pasłęk (dofinansowanie 1 mln 223 tys. zł) zakupi tomograf komputerowy, a Szpital Powiatowy w Piszu (1 mln 543 tys. zł wsparcia) - nowoczesne aparaty RTG z wyposażeniem. 

Schemat C dofinansowania przeznaczony został dla ponadpowiatowych ośrodków specjalistycznych. W tym przypadku kwoty unijnego dofinansowania są najwyższe. Np. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie otrzyma 2 mln 550 tys. zł na zakup nowoczesnego aparatu angiograficznego na potrzeby Pracowni Hemodynamiki. Brakujące 1,5 mln zł placówka będzie musiała zapewnić z własnych środków. Ten i siedem innych szpitali otrzyma w sumie ponad 17 mln zł dofinansowania. 

woj/

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.