Sobota, 2 Marzec 2024

Rolnictwo: KE wycofała projekt przepisów ograniczających użycie pestycydów

07.02.2024, 09:33 Aktualizuj: 12.02.2024, 14:37
Protest francuskich rolników pod budynkiem Parlamentu Europejskiego w Strasburgu;  fot. PAP/EPA
Protest francuskich rolników pod budynkiem Parlamentu Europejskiego w Strasburgu; fot. PAP/EPA

Prace nad jednym z kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, projektem zakładającym drastyczne ograniczenie stosowania chemicznych pestycydów w rolnictwie, nie będą kontynuowane – poinformowała w trakcie debaty w PE przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Deklaracja ta padła w chwili, gdy przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w Strasburgu trwał kolejny w ostatnich tygodniach protest francuskich rolników.

„Ta propozycja (nowych przepisów dotyczących pestycydów – PAP) stała się symbolem polaryzacji” - powiedziała szefowa KE uzasadniając porzucenie prac nad projektem. „Temat oczywiście pozostaje. Aby osiągnąć postęp, potrzeba więcej dialogu i innego podejścia. Na tej podstawie Komisja mogłaby przedstawić nowy projekt, znacznie bardziej dojrzały, stworzony przy zaangażowaniu zainteresowanych stron (…) Rolnicy potrzebują przekonującego uzasadnienia biznesowego dla proponowanych środków ochrony przyrody. Być może nie przedstawiliśmy tego w przekonujący sposób” – dodała von der Leyen.

Szefowa KE nie podała żadnych ram czasowych, kiedy miałyby zostać opracowane ewentualne nowe propozycje dotyczące ograniczenia stosowania pestycydów w rolnictwie. Zdaniem komentatorów nie nastąpi to przed zaplanowanymi na czerwiec wyborami do Parlamentu Europejskiego, jako że w ostatnich tygodniach trudna sytuacja europejskich rolników stała się wiodącym tematem kampanii.

Projekt rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin przyjęty przez KE w czerwcu 2022 roku, zakładał ograniczenie o 50 proc. na poziomie ogólnounijnym stosowania chemicznych pestycydów w UE do 2030 roku oraz wprowadzenie całkowitego zakazu ich stosowania na tzw. obszarach wrażliwych jak miejskie tereny zielone, place zabaw, tereny rekreacyjne i sportowe, ścieżki publiczne, a także obszary Natura 2000.

Proponowana regulacja była krytykowana zarówno przez ekologów, twierdzących, że jest zbyt mało ambitna i nie zagwarantuje osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak również przez organizacje rolnicze zwracające uwagę, że wejście w życie nowych przepisów poważnie zagrozi opłacalności upraw.

mam/

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.