Poniedziałek, 4 Lipiec 2022

PE: Zielone światło dla członkostwa Ukrainy, Mołdawii i Gruzji w UE

23.06.2022, 10:58 Aktualizuj: 27.06.2022, 12:30
European Union, 2018 Copyright
European Union, 2018 Copyright

Przywódcy UE muszą wywiązać się ze swojej historycznej odpowiedzialności i dać wyraźny sygnał polityczny Ukrainie, Mołdawii i Gruzji, potwierdzając ich europejską perspektywę - w taki sposób Parlament Europejski wyraził poparcie do przyznania Ukrainie i Republice Mołdawii statusu kandydata do UE "bezzwłocznie". Gruzja ten status uzyskać kiedy jej rząd zrealizuje unijne priorytety. 

Wyniki głosowania nie pozostawiają wątpliwości - 529 europosłów opowiedziało się w czwartek za rezolucją w tej sprawie, 45 było przeciw, a 14 wstrzymało się. Liderzy unijnych państw podejmą kwestię rozszerzenia UE na szczycie odbywającym się w czwartek i piątek.

W dokumencie Parlament wzywa władze Ukrainy, Mołdawii i Gruzji do "jednoznacznego wykazania politycznej determinacji w realizacji europejskich ambicji ich narodów" i przyspieszenia reform w celu jak najszybszego skutecznego spełnienia kryteriów członkostwa w UE.

Ukraińcy, Mołdawianie i Gruzini zasługują na to, by żyć w wolnych, demokratycznych i zamożnych krajach, które są dumnymi i zaangażowanymi członkami rodziny europejskiej - stwierdzili posłowie, wzywając Radę Europejską do zrobienia pierwszego ważnego kroku w kierunku spełnienia uzasadnionych aspiracji obywateli tych trzech państw.

W rezolucji podkreślono, że nie ma alternatywy dla rozszerzenia, które jest "bardziej niż kiedykolwiek inwestycją geostrategiczną" w stabilną, silną i zjednoczoną UE. Perspektywa pełnego członkostwa w UE dla krajów ubiegających się o członkostwo leży w jej własnym interesie politycznym, gospodarczym i bezpieczeństwa. W tym kontekście europosłowie opowiedzieli się także za ożywieniem i odblokowaniem procesu rozszerzenia w odniesieniu do Bałkanów Zachodnich.

Eurodeputowani treść rezolucji uzasadnili także faktem brutalnej rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Według nich   krok w kierunku rozszerzenia UE byłby równoznaczny z okazaniem przywództwa, determinacji i wizji. Podkreślono jednocześnie, że nie ma szybkiej ścieżki do członkostwa w UE, a akcesja pozostaje procesem opartym na zasługach i przebiega w sposób zorganizowany, który wymaga spełnienia kryteriów członkostwa w UE i jest uzależniony od skutecznego wdrażania reform.

28 lutego Ukraina, a 3 marca Republika Mołdawii i Gruzja wystąpiły o członkostwo w UE w następstwie rosyjskiego ataku na Ukrainę. 17 czerwca Komisja opublikowała opinie na temat tych trzech wniosków, zalecając Radzie potwierdzenie perspektyw trzech krajów na członkostwo w UE. 

Decyzję o przyznaniu członkostwa w UE podejmuje jednogłośnie Rada, po konsultacji z Komisją i uzyskaniu zgody Parlamentu.

woj/

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.