Poniedziałek, 29 Listopad 2021

Jak UE może pomóc firmom dotkniętym kryzysem koronawirusowym?

19.01.2021, 09:43 Aktualizuj: 26.01.2021, 14:18
© European Union 2020 - Source : EP
© European Union 2020 - Source : EP

Kryzys koronawirusowy mocno dotknął małe firmy. Europosłowie uważają, że UE może im pomóc poprzez łagodzenie wymagań, szczególnie biurokratycznych oraz wspieranie odporności.

W rezolucji przyjętej w grudniu, Parlament Europejski opowiedział się za środkami wspierającymi małe i średnie przedsiębiorstwa w radzeniu sobie z kryzysem i podwójnym wyzwaniem cyfryzacji i odchodzenia od paliw kopalnych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są kręgosłupem gospodarki: 24 miliony małych i średnich przedsiębiorstw w UE-27 to 99% firm w UE. Przed pandemią wytwarzały ponad połowę PKB UE i zatrudniały ok. 100 milionów pracowników. Unia Europejska musi pomóc im przetrwać kryzys wywołany przez COVID-19.

Rezolucja przyjęta przez Parlament w grudniu podkreśla, że strategia dla MŚP zaproponowana przez Komisję Europejską powinna zostać zaktualizowana, aby wziąć pod uwagę pandemię, ponieważ została opublikowana 10 marca 2020 - na dzień przed ogłoszeniem przez WHO stanu pandemii COVID-19.

Niektóre z propozycji Komisji Europejskiej mają na celu zwiększenie dostępu MŚP do rynków poza UE oraz rozszerzenie programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców, który umożliwia aspirującym przedsiębiorcom uczyć się od doświadczonych biznesmenów z całego świata.

Posłowie wzywają również do dostosowania strategii MŚP do strategii przemysłowej, europejskiej strategii w zakresie danych oraz Europejskiego Zielonego Ładu, aby aktywnie zaangażować MŚP w transformację w kierunku bardziej ekologicznej i cyfrowej Europy i wspierać je w tej zmianie. Małe przedsiębiorstwa mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności i dobrobytu Europy, ekosystemów przemysłowych, suwerenności gospodarczej i technologicznej oraz odporności na wstrząsy zewnętrzne.

Sektory takie jak turystyka, turystyka, hotelarstwo, kultura, kreatywność, transport, targi i wydarzenia, które w dużej mierze składają się z MŚP, zostały najsilniej dotknięte kryzysem koronawirusowym.

Ograniczyć biurokrację

MŚP potrzebują więcej zasobów, aby stawić czoła skomplikowanym wymogom biurokratycznym. Zbyt duże obciążenia administracyjne i regulacyjne utrudniają im rozwój, stwierdzili posłowie, wzywając do ustanowienia planu działania z konkretnymi i obowiązującymi celami dla usprawnienia i ułatwienia przepisów.

Nadmierne obciążenia administracyjne wpływają na potencjał wzrostu MŚP w całej Unii: według badania biznesowego Eurochambres z 2019 r., procedury administracyjne stanowią poważne wyzwanie dla co najmniej 78% MŚP.

Skomplikowane formalności, z którymi muszą mierzyć się MŚP, a w szczególności mikroprzedsiębiorstwa, utrudniają im uzyskanie płynności dla podstawowego funkcjonowania. Posłowie wyrazili zaniepokojenie w sprawie trudności w dostępie do linii finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W związku z tym opowiedzieli się za tymczasowym złagodzeniem przepisów UE o pomocy państwa.

Innowacje i dostęp do rynku

Parlament chce również, aby MŚP były uwzględniane w inwestycjach na rzecz innowacji. Obejmuje to potrzebę opracowania inicjatyw pilotażowych przyspieszających wdrażanie przez MŚP rozwiązań w zakresie e-handlu, ponieważ pandemia popchnęła je w kierunku cyfrowych modeli biznesowych. Jak dotąd tylko 17% MŚP z powodzeniem zintegrowało technologię cyfrową ze swoją działalnością. Potrzebują wsparcia, aby wykorzystać możliwości innowacji i zmaksymalizować synergię z programami UE.

Posłowie wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie do inwestowania w gospodarkę opartą na danych, sztuczną inteligencję, inteligentną produkcję, Internet rzeczy (IoT) i informatykę kwantową oraz do zapewnienia silnej obecności MŚP w tych dziedzinach.

Obecnie ok. 600 000 MŚP eksportuje poza UE. Firmy chcące wejść na globalny rynek poprawią własną konkurencyjność tylko jeśli będą wspierane na poziomie lokalnym i międzynarodowym, zauważyli posłowie


mp/

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.