Piątek, 19 Kwiecień 2024

Eurowybory: KE opublikowała wytyczne dla platform internetowych ws. przeciwdziałania manipulacji i dezinformacji

27.03.2024, 14:47 Aktualizuj: 11.04.2024, 13:40
KE podkreśla, że ochrona integralności wyborów jest jednym z głównych priorytetów egzekwowania ustawy o DSA;  fot. © European Union 2024 - Source : EP
KE podkreśla, że ochrona integralności wyborów jest jednym z głównych priorytetów egzekwowania ustawy o DSA; fot. © European Union 2024 - Source : EP

Komisja Europejska opublikowała wytyczne dla bardzo dużych platform internetowych i wyszukiwarek w celu ograniczenia zjawisk mogących mieć wpływ na uczciwość wyborów, w szczególności dezinformacji i manipulacji. Zalecenia dotyczą m.in. czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Jak przypomniała KE w komunikacie, zgodnie z Aktem o usługach cyfrowych (DMA) platformy cyfrowe liczące ponad 45 mln aktywnych użytkowników w UE mają obowiązek ograniczania ryzyka związanego z procesami wyborczymi, a jednocześnie chronienia praw podstawowych, w tym wolności słowa.

„Przyjęliśmy Akt o usługach cyfrowych, aby mieć pewność, że technologie będą służyć ludziom i społeczeństwom, w których żyjemy. Przed kluczowymi wyborami europejskimi obejmuje to obowiązki platform w zakresie ochrony użytkowników przed zagrożeniami związanymi z procesami wyborczymi – takimi jak manipulacja czy dezinformacja. Dzisiejsze wytyczne zawierają konkretne zalecenia dla platform dotyczące wdrożenia tego obowiązku w praktyce” – powiedziała Margrethe Vestager, unijna komisarz ds. konkurencji i wiceprzewodnicząca wykonawcza KE ds. Europy na miarę ery cyfrowej.

Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi platformy powinny wzmocnić swoje procesy wewnętrzne i utworzyć specjalne, wyposażone w odpowiednie zasoby zespoły, które „wykorzystując dostępne analizy i informacje na temat ryzyk specyficznych dla kontekstu lokalnego oraz na temat korzystania z ich usług przez użytkowników w celu wyszukiwania i uzyskiwania informacji przed wyborami, w ich trakcie i po ich zakończeniu” zapewnią „poprawę środków ograniczających ryzyko”.

„Ochrona integralności wyborów jest jednym z głównych priorytetów egzekwowania ustawy o DSA. Biorąc pod uwagę dużą liczbę wyborów odbywających się w UE w 2024 r., w tym nadchodzące wybory europejskie, wdrażane są działania podejmowane przez dostawców usług internetowych, w tym bardzo duże platformy internetowe i wyszukiwarki, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na procesy demokratyczne, dyskurs obywatelski i procesy wyborcze dokładnie monitorowane w kontekście DSA” – zaznaczyła KE w komunikacie.

Opublikowane zalecenia nakładają również na bardzo duże platformy internetowe i wyszukiwarki obowiązek promowania oficjalnych informacji na temat procesów wyborczych oraz takiego dostosowania systemów rekomendacji, które „wzmocnią pozycję użytkowników i ograniczą monetyzację i wiralność treści zagrażających integralności procesów wyborczych”. Poza tym zgodnie z wytycznymi platformy muszą zadbać o to, by reklamy polityczne oraz treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję były wyraźnie oznaczone.

„Dzięki aktowi o usługach cyfrowych Europa jest pierwszym kontynentem, na którym obowiązują przepisy dotyczące zagrożeń systemowych na platformach internetowych, które mogą mieć w rzeczywistości negatywny wpływ na nasze demokratyczne społeczeństwa. Rok 2024 to ważny rok dla wyborów. Dlatego też stosując dzisiejsze wytyczne w pełni wykorzystujemy wszystkie narzędzia oferowane przez DSA, aby zapewnić, że platformy wywiązują się ze swoich obowiązków i nie są wykorzystywane do manipulowania naszymi wyborami, przy jednoczesnym zapewnieniu wolności słowa” – powiedział Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego.

mam/

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.