Poniedziałek, 29 Listopad 2021

Europosłowie chcą poprawić warunki transportu zwierząt

24.01.2019, 14:51 Aktualizuj: 06.02.2019, 14:16
© European Union / François LO PRESTI
© European Union / François LO PRESTI

Niezapowiedziane kontrole, a gdy potrzeba – utrata uprawnień i konfiskata pojazdu - takie działania proponują europosłowie, by lepiej chronić transportowane zwierzęta.

Każdego roku miliony zwierząt przewożone są między państwami członkowskimi i do krajów spoza UE, głownie w celach hodowlanych czy uboju. Po doniesieniach medialnych na temat złego traktowania tych zwierząt, sprawą zajęli się europosłowie Komisji ds. rolnictwa.

W rezolucji przyjętej 22 głosami za, przy 12 głosach przeciw i czterech wstrzymujących się, Komisja wzywa do lepszego egzekwowania przepisów w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu.

"Podmioty działające w łańcuchu transportowym muszą wywiązywać się ze swoich zobowiązań, niezależnie od tego, czy są rolnikami, handlarzami zwierząt, lekarzami weterynarii czy firmami transportowymi” – podkreśla Jorn Dohrmann. „Komisja [Europejska] i państwa członkowskie muszą do tego doprowadzić, czy to poprzez odpowiednie egzekwowanie obowiązujących przepisów, czy też poprzez poszukiwanie nowych narzędzi" - dodał.

Eurodpeutowani uznali m.in., że władze krajowe powinny postawić na niezapowiedziane kontrole, a Komisja Europejska na karanie państw członkowskich, które nie stosują sankcji wobec przewoźników łamiących przepisy. Sankcje te powinny obejmować konfiskatę pojazdów i obowiązkowe szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt. Wśród wskazywanych rozwiązań jest także zawieszenie lub cofnięcie licencji przewoźnika.

Według posłów PE do humanitarnego transportu zwierząt powinny być wykorzystane nowe technologie. Posłowie wezwali więc Komisję Europejską do opracowania systemów geolokalizacyjnych, które umożliwią śledzenie lokalizacji zwierząt i czasu podróży w pojazdach.

Komisja Rolnictwa podkreśla także, że czas transportu zwierząt powinien być jak najkrótszy, dlatego promowany powinien być ubój lokalny i zakłady przetwórstwa mięsa w pobliżu miejsca uboju. O ile to możliwe, zalecane będzie przejście z transportu żywych zwierząt do transportu mięsa.

Europosłowie podkreślają przy tym, że konieczna jest nowa strategia na rzecz dobrostanu zwierząt. Według nich niezbędna jest również oparta na nauce aktualizacja przepisów w zakresie dostosowania samochodów używanych do przewozu zwierząt – wyposażenia ich w odpowiednią wentylację czy systemy do picia.

Tekst zatwierdzony przez Komisję Rolnictwa będzie teraz analizowany przez Parlament, najprawdopodobniej podczas sesji plenarnej w Strasburgu w dniach 11-14 lutego.

aba/

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.