Sobota, 9 Grudzień 2023

Coraz bardziej dostrzegamy korzyści, jakie daje polityka spójności

26.09.2023, 13:27 Aktualizuj: 26.09.2023, 13:38
Fot. Parlament Europejski
Fot. Parlament Europejski

Jakie są efekty unijnych funduszy w Polsce, w jakim stopniu realizacja polityki spójności wpływa na naszą gospodarkę i na wyrównywanie różnic rozwojowych? Takie pytania zadaliśmy czytelnikom serwisu europapnews.pap.pl. Wyniki quizu wskazują, że z naszą wiedzą o korzyściach, jakie fundusze UE przynoszą polskiej gospodarce, jest coraz lepiej.

Fundusze Europejskie wspierają rozwój polskiej gospodarki już od prawie 19 lat. Otrzymane wsparcie pozwoliło zrealizować wiele projektów inwestycyjnych podnoszących konkurencyjność gospodarki, poprawiających spójność społeczną i terytorialną kraju.

Przyczyniło się do włączenia Polski do europejskiej sieci transportowej, rozwoju infrastruktury dostępu do Internetu, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Fundusze europejskie wspierały nie tylko infrastrukturę, ale również wiele działań z zakresu edukacji, rozwoju zawodowego czy szeroko pojętej przedsiębiorczości. Ich efektem była poprawa jakości życia oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.

Dystans pomiędzy Polską a UE-27 mierzony PKB na mieszkańca (w PPS) zmalał w latach 2004- 2020 o 24,2 p.p., co w ponad 15,7% było efektem realizacji polityki spójności. W 2020 r. PKB per capita Polski stanowiło 75,7% średniej unijnej. 

O tym, że około 8,4% średniorocznego wzrostu PKB Polski w okresie 2004-2020 było efektem realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych wiedziała prawie połowa uczestników naszego quizu (51,85 %). 

Według danych około 2,1 p.p. przyrostu wskaźnika zatrudnienia w Polsce w okresie 2004-2020 była efektem realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych. Oznacza to, że w wyniku realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie z budżetu UE przybyło ok. 400-500 tys. nowych miejsc pracy. Ten wskaźnik znało niespełna 1/3 respondentów (28 %).

W 2020 r. stopa bezrobocia była o około 0,9 p.p. niższa niż w scenariuszu bez środków unijnych, a średnio w okresie 2004-2020 polityka spójności pozwalała na obniżenie odczytów tego wskaźnika o 1,6 p.p. 

Polityka spójności przyczyniła się także do zmniejszenia o 2,5 p.p nierówności dochodowych mierzonych współczynnikiem Giniego. 

Unijne wsparcie poprawiło też wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych poprawił o 0,8 p.p., a relacja długu publicznego do PKB zmniejszyła się o 10,4 p.p.
 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.