Sobota, 12 Czerwiec 2021

Bardziej przejrzyste decyzje we wszystkich unijnych instytucjach

27.04.2021, 19:51 Aktualizuj: 27.04.2021, 19:53
Fot.PE
Fot.PE

"Otwieramy nowy rozdział w zakresie przejrzystego podejmowania decyzji na szczeblu UE" - oświadczyła europosłanka PO Danuta Hubner po przyjęciu przez PE, we wtorek, jej raportu jako współnegocjatorki z ramienia Parlamentu w sprawie wspólnego dla unijnych instytucji, obowiązkowego rejestru przejrzystości.

Chodzi o wprowadzenie nowych instrumentów, w sposób istotny zmieniających zasady lobbingu w PE, KE czy Radzie; obecnie przedstawiciele grup interesu będą musieli się zarejestrować, aby móc prowadzić określoną działalność. Każda instytucja unijna wprowadzi uzupełniające środki przejrzystości, aby zachęcić do rejestracji.

W przyjętym stanowisku Parlament z zadowoleniem aprobuje "podejście oparte na działaniach", które obejmuje lobbing pośredni, który stał się bardziej rozpowszechniony z powodu pandemii COVID-19. Z zadowoleniem przyjmuje również zmianę statusu Rady - z obserwatora na formalną stronę porozumienia. Niemniej jednak podkreśla, że zakres porozumienia mógłby być szerszy w odniesieniu do działań Rady i wzywa do maksymalnego udziału w dobrowolnym systemie stałych przedstawicielstw.

Lobbysta będzie obecnie musiał się zarejestrować, jeśli będzie chciał wziąć udział w charakterze prelegenta we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez komisje lub intergrupy, a także w spotkaniach delegacji. Pracownicy PE wysokiego szczebla będą mogli spotykać się wyłącznie z zarejestrowanymi przedstawicielami grup interesu.

Raport Danuty Hubner został we wtorek przyjęty 645 głosami za, przy 5 głosach przeciw i 49 wstrzymujących się.

woj/

 

Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.