Sobota, 22 Czerwiec 2024

Wakat lub potrzeba nagłego zastępstwa? Zdalny nauczyciel w stacjonarnej klasie rozwiąże problem

28.11.2023, 14:05 Aktualizuj: 28.11.2023, 14:07
W Centrum Nauczania Zdalnego będzie można zamówić nauczycieli różnych przedmiotów do poprowadzenie lekcji przez internet; fot. PAP/Tomasz Wojtasik
W Centrum Nauczania Zdalnego będzie można zamówić nauczycieli różnych przedmiotów do poprowadzenie lekcji przez internet; fot. PAP/Tomasz Wojtasik

Uczniowie w klasie w swojej szkole, a na interaktywnym ekranie nauczyciel wybranego przedmiotu. Województwo wielkopolskie rozpocznie pilotaż nowej formuły nauczania online, która ma szansę stać się lekiem na braki kadrowe w polskich szkołach.

Zadanie pod nazwą Centrum Nauczania Zdalnego wchodzi w skład projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 realizowanego przez województwo wielkopolskie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z fundacją Ogólnopolski Operator Oświaty w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027. Wartość zadania wynosi ponad 21,3 miliona złotych, a dofinansowanie, jakie fundacja OOO otrzymała na stworzenie Centrum to ponad 15,7 miliona złotych.

Planowany system ma pomóc dyrektorom placówek oświatowych w sytuacji braków kadrowych czy potrzebie organizowania nagłych zastępstw. W Centrum Nauczania Zdalnego będzie można zamówić nauczycieli różnych przedmiotów do poprowadzenie lekcji przez internet.

„Korzyści są oczywiste. W szkołach, które mają trudności z uzupełnieniem braków kadrowych, pojawi się możliwość zrealizowania podstawy programowej. Brak nauczyciela nie zwalnia dyrektora szkoły z tego obowiązku, a zdarzają się przypadki, kiedy lekcje z danego przedmiotu nie są realizowane całymi miesiącami. Dziś technologia daje nam szanse rozwiązania tej sytuacji” – tłumaczy Mateusz Krajewski, prezes fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty.

Pilotaż ruszy w przyszłym roku szkolnym i potrwa trzy lata. Łącznie weźmie w nim udział 30 szkół podstawowych i średnich z Wielkopolski. Każdego roku około dziesięciu kolejnych placówek.

Centrum będzie zatrudniać 15 nauczycieli z obszarów nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych. Zajęcia będą prowadzone w klasach 7-8 szkół podstawowych i szkołach średnich. W każdej klasie podczas takiej lekcji będzie obecny nauczyciel-opiekun, współpracujący z nauczycielem prowadzącym przedmiot. Nad programem zajęć, efektywnością i badaniem skuteczności od pierwszego dnia będzie czuwać ekspercka komisja ewaluacyjna.

Każda ze szkół uczestniczących w projekcie na czas pilotażu zostanie wyposażona w nowoczesną pracownię do zajęć zdalnych. Każdy uczeń pracować będzie na interaktywnym stanowisku, które pozwoli na aktywny udział w zajęciach.

„Oprogramowanie obsługujące system daje nauczycielowi możliwość komunikacji z całą klasą lub z wybranym uczniem. Zastosowania technologia pozwala nie tylko na prowadzenie wykładu, zadawanie pytań i odpowiadanie na nie, ale nawet na zaproszenie ucznia do wirtualnej tablicy i rozwiązywanie zadań tak, żeby w czasie rzeczywistym widziała je cała klasa” – wyjaśnia Katarzyna Jasik, koordynująca projekt w fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty.

Rekrutacja nauczycieli do Centrum Nauczania Zdalnego już trwa. Pierwsze testy studia nadawczego w Koninie fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty planuje w pierwszym kwartale przyszłego roku, natomiast zapisy szkół, które wezmą udział w pilotażu, ruszą jeszcze w 2023 roku.

Fundacja liczy na to, że doświadczenia zebrane podczas pilotażu w Wielkopolsce pomogą szkołom w całej Polsce.

„Docelowo chcemy lobbować za zmianami legislacyjnymi, które pozwolą stosować taki model w każdej szkole. Tak, żeby każdy dyrektor mógł poszukać i zaangażować do prowadzenia zajęć nauczyciela-przedmiotowca z dowolnego miejsca w kraju” – zapowiada Mateusz Krajewski.

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty od 22 lat wspiera samorządy w realizacji zadań i projektów oświatowych. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i największym niesamorządowym organem prowadzącym publiczne placówki oświatowe. Prowadzi 67 przedszkoli i szkół w całej Polsce. Uczy się w nich ponad 8200 dzieci.

mam/

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.