Wtorek, 28 Września 2021

UE-Indie: dwie światowe potęgi szukają sposobów na pogłębienie stosunków

19.04.2021, 06:40 Aktualizuj: 20.04.2021, 07:02
© European Union 2018 - Source : EP
© European Union 2018 - Source : EP

W ostatnich latach współpraca między UE a Indiami znacznie się zacieśniła, jednak nie osiągnęła jeszcze swojego pełnego potencjału. Nieskuteczne okazały się do tej pory próby wynegocjowania umowy o wolnym handlu, ale wspólnych wyzwań jest dużo więcej.

13 kwietnia parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła raport zawierający zalecenia dla UE ws. poprawy stosunków z Indiami.

Europosłowie wzywają UE i Indie do wspólnej pracy nad globalnymi wyzwaniami i opowiadają się za bliskimi, opartymi na wartościach stosunkami handlowymi i współpracą w celu zreformowania Światowej Organizacji Handlu.

Przywódcy z UE i Indii spotkają się 8 maja na szczycie w portugalskim Porto w celu omówienia partnerstwa.

Dlaczego potrzebne są bliższe stosunki między UE a Indiami?

Jako dwie największe demokracje na świecie, UE i Indie dzielą wiele wartości i wyzwań, takich jak zmiana klimatu. Jednak ta współpraca nie osiągnęła jeszcze swojego pełnego potencjału, a Indie szybko wzmacniają swoją pozycję gospodarczej i regionalnej potęgi.

UE i Indie podpisały w 2004 r. strategiczne partnerstwo oparte na wspólnych wartościach i zobowiązaniu do przestrzegania globalnego porządku opartego na zasadach i multilateralizmie.

W 2020 r. UE i Indie zatwierdziły tzw. mapę drogową do 2025 r. dla partnerstwa strategicznego.

Stosunki gospodarcze UE-Indie

Indie to jedna z największych i najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Przed pandemią COVID-19 jej PKB  wzrastał o ok. 6 proc. rocznie.

UE jest największym partnerem handlowym Indii, podczas gdy Indie są dziewiątym co do wielkości partnerem handlowym UE. W 2019 r. UE odpowiadała za 11,1 proc. handlu Indii, tuż przed Stanami Zjednoczonymi i Chinami (10,7 proc.).

Bliższe relacje już pomogły w zwiększeniu handlu i inwestycji między dwoma partnerami - np. handel towarami wzrósł o 72 proc. w ostatniej dekadzie, podczas gdy udział UE w napływie inwestycji zagranicznych wzrósł z 8 proc. do 18 proc. w tym samym okresie, czyniąc UE największym inwestorem zagranicznym w Indiach.

W Indiach działa około 4500 europejskich firm, które zapewniają 6 milionów miejsc pracy, bezpośrednio i pośrednio.

Jednak próby wynegocjowania umowy o wolnym handlu do tej pory okazały się nieskuteczne.

Walka ze zmianą klimatu oraz propagowanie demokracji i praw człowieka

UE i Indie, jako odpowiednio trzeci i czwarty co do wielkości emitent gazów cieplarnianych na świecie, mają wspólny interes w walce ze zmianą klimatu i wspieraniu przejścia na zrównoważoną gospodarkę.

Jako największe demokracje na świecie, UE i Indie mogą pomóc w propagowaniu praw człowieka, demokracji i równości płci. Jednak w raporcie przyjętym przez Komisję Spraw Zagranicznych europosłowie wyrazili zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w zakresie praw człowieka w Indiach, np. trudnościami, z jakimi borykają się indyjskie kobiety i mniejszości, a także zamknięciem biur Amnesty International w Indiach.

kic/

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.