Sobota, 12 Czerwiec 2021

TSUE: niski wskaźnik ofiar cywilnych w kraju pochodzenia migranta nie wystarczy, by odmówić ochrony

10.06.2021, 12:25 Aktualizuj: 10.06.2021, 12:52

Niski wskaźnik ofiar cywilnych w kraju pochodzenia nie może być jedynym kryterium odmowy udzielenia ochrony - uznał w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwiększając szanse migrantów na uzyskanie pozytywnej decyzji.

"Rozpatrując wniosek o udzielenie ochrony uzupełniającej (jeden z rodzajów ochrony międzynarodowej obok m.in. azylu i statusu uchodźcy - PAP), właściwe organy państw członkowskich muszą zbadać wszystkie istotne okoliczności, które charakteryzują sytuację w kraju pochodzenia wnioskodawcy, w celu określenia intensywności konfliktu zbrojnego. Systematyczne stosowanie przez właściwe organy państw członkowskich pojedynczego kryterium ilościowego, takiego jak minimalny próg ofiar cywilnych, może wykluczyć osoby rzeczywiście potrzebujące ochrony" - orzekł TSUE.

Trybunał rozpatrywał sprawę dwóch obywateli Afganistanu, którzy złożyli wnioski o azyl w Niemczech. Kiedy zostały one odrzucone, zwrócili się do sądu administracyjnego w Badenii-Wirtembergii, domagając się przyznania im ochrony uzupełniającej.

Zgodnie z prawem międzynarodowym tym rodzajem ochrony mogą być objęci cudzoziemcy, którzy nie otrzymali statusu uchodźcy, ale w razie powrotu do swojego kraju byliby realnie narażeni na "karę śmierci, egzekucję, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie, poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia, wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji wewnętrznego lub międzynarodowego konfliktu zbrojnego".

Niemieckie sądy oceniają ryzyko dla migrantów w przypadku odesłania do kraju pochodzenia, stosując kryterium ilościowe: jeśli stosunek całkowitej liczby ludności na danym terytorium do liczby ofiar cywilnych nie przekracza ustalonego progu, wniosek może być odrzucony.

W omawianym przypadku sąd administracyjny Badenii-Wirtembergii zwrócił się do TSUE z pytaniem o ocenę takiej praktyki i Trybunał ją zakwestionował.

"Pojęcie +poważnego i indywidualnego zagrożenia+ dla życia osoby ubiegającej się o ochronę uzupełniającą należy interpretować szeroko. W związku z tym wymagana jest wszechstronna ocena wszystkich istotnych okoliczności danej sprawy, w szczególności tych, które charakteryzują sytuację kraju pochodzenia wnioskodawcy" - orzekł.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ akl/

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.