Sobota, 3 Grudzień 2022

Rozstrzygnięto konkurs REGIOSTARS 2022 na projekty z polityki spójności

18.11.2022, 11:11 Aktualizuj: 18.11.2022, 11:14
Fot.KE
Fot.KE

Rewitalizacja Dolnego Miasta, historycznej dzielnicy Gdańska oraz program "Dobre Wsparcie" z Koszalina, znalazły się wśród 15 najciekawszych projektów 15-lecia konkursu REGIOSTARS, obejmującego obszar unijnej polityki spójności. Nagrody w edycji 2022 pojechały na Maltę, do Chorwacji i Hiszpanii.

Nagrody REGIOSTARS 2022, po zakończonym głosowaniu publicznym, wręczyła laureatom w Evorze w Portugalii komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Pierwszą nagrodę przyznano projektowi rekonstrukcji i odbudowy Cittadelli Gozo na Malcie. Projekt polegał na rekonstrukcji i odbudowie konstrukcji wewnętrznych murów starożytnej twierdzy. Teraz, dzięki nowemu centrum turystycznemu i lepszej dostępności, ten imponujący obiekt będzie mogła odwiedzić większa liczba turystów, co pozwoli w pełni wykorzystać jego potencjał.  

Drugie miejsce zajął projekt pilotażowy e-Szkoły. W jego ramach 151 szkołom podstawowym i średnim w Chorwacji zapewniono wyposażenie ICT i narzędzia edukacji cyfrowej. W efekcie 10 proc. szkół w kraju mogło podnieść swoje kompetencje w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Projekt obejmował stałe wsparcie i szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej, a kompleksowe podejście zapewniło długoterminowe wyniki.  
         
Trzecia nagroda przypadła projektowi PICSA Sustainable Construction Programme in Andalusia. Pomógł on w ożywieniu sektora budowlanego w Andaluzji w Hiszpanii poprzez zwiększenie oszczędności energii i wykorzystania energii odnawialnej w istniejących budynkach. Efektem jest także poprawa konkurencyjności lokalnych firm budowlanych oraz zmniejszenie ubóstwa energetycznego wśród rodzin o niskich dochodach. 
    
Z okazji 15-lecia konkursu spośród finalistów i laureatów poprzednich edycji wybrano 15 projektów. Grupa młodych dziennikarzy nakręciła na ich temat krótkie filmy dokumentalne, z których dowiadujemy się, jak rozwijały się te projekty od czasu nominacji do nagrody REGIOSTARS.

Wśród najlepszych projektów udokumentowano rewitalizację Dolnego Miasta w Gdańsku. Ten projekt, z 2016 roku, obejmował inwestycje w infrastrukturę i wzmacnianie więzi społecznej. Jak argumentuje KE, dzięki zaangażowaniu lokalnych mieszkańców od początku skupiono się na ich rzeczywistych potrzebach. Na opublikowanym na stronie https://regiostarsawards.eu/ filmiku można prześledzić jak "zła" gdańska dzielnica, dzięki zaangażowaniu mieszkańców, zmieniła się nie do poznania. 

Drugim z wyróżnionych w ramach 15-lecia projektów jest, powstały w 2019 roku, "Dobre Wsparcie", opracowany przez dwoje młodych ludzi z Koszalina. Obejmuje innowacyjne partnerstwo, które zwiększa dostępność usług społecznościowych poprzez aplikacje peer-to-peer na urządzenia mobilne. Oferuje system lokalnych usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w jednym miejscu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji. 

Komisja Europejska organizuje konkurs REGIOSTARS od 2008 roku. Z czasem stał się on europejskim znakiem doskonałości dla projektów finansowanych ze środków UE w ramach polityki spójności, które charakteryzują się innowacyjnym i integracyjnym podejściem do rozwoju regionalnego. 

Co roku do udziału w konkursie zgłaszane są setki projektów w pięciu kategoriach. Każda edycja konkursu ma inny temat przewodni. Począwszy od 2023 roku kategorie będą powiązane z celami polityki w okresie programowania 2021–2027. Ponadto proces selekcji będzie przebiegał dwuetapowo. Wybrani w głosowaniu powszechnym finaliści z każdej kategorii zaprezentują swoje projekty jury na ostatnim etapie konkursu, podczas Europejskiego Tygodnia Regionów. 

woj/

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.