Piątek, 1 Marzec 2024

Raport PE: 72 proc. obywateli UE uważa, że ich kraj zyskał na członkostwie w Unii Europejskiej

06.12.2023, 12:51 Aktualizuj: 07.12.2023, 14:17
Fot. © European Union 2023 - Source : EP
Fot. © European Union 2023 - Source : EP

72 proc. obywateli UE uważa, że ich kraj zyskał na członkostwie w UE, a 70 proc. obywateli twierdzi, że działania podejmowane przez UE mają wpływ na ich codzienne życie. Jednocześnie ponad połowa obywateli UE (57 proc.) jest zainteresowana kwestią wyborów europejskich, które odbędą się w dniach 6-9 czerwca 2024 - wynika z opublikowanego w środę badania Parlamentu Europejskiego.

Grafika PAP/Mateusz Krymski

Parlament Europejski opublikował w środę wyniki badania Parlemeter 2023. Według obywateli priorytety polityki UE to: walka z ubóstwem (36 proc.), zdrowie publiczne (34 proc.), zmiany klimatyczne i wsparcie gospodarcze (oba po 29 proc.).

Ponad 7 na 10 obywateli uważa, że ich kraj zyskał na członkostwie w UE. Głównymi powodami, które wskazali obywatele, są wkład UE w utrzymanie pokoju oraz wzmacnianie bezpieczeństwa (34 proc.) oraz lepsza współpraca między krajami członkowskimi UE (34 proc.). Ponadto Unia Europejska cieszy się stabilnym wizerunkiem od marca 2023: pozytywnie ocenia ją 45 proc. respondentów, dla 38 proc. badanych wizerunek UE jest neutralny, a 16 proc. obywateli postrzega UE negatywnie.

Wśród Polaków, 75 proc. uważa, że członkostwo Polski w UE jest ważne, 82 proc. respondentów twierdzi, że Polska zyskuje na obecności w Unii. Do najważniejszych powodów, z których czerpiemy korzyści jako kraj członkowski UE, należą poprawa jakości życia i tworzenie nowych możliwości zawodowych (po 31 proc.) oraz wkład UE w utrzymanie pokoju i wzmacnianie bezpieczeństwa oraz w rozwój gospodarczy Polski (po 29 proc.).

53 proc. Polaków ocenia Unię Europejską pozytywnie, dla 37 proc. jej wizerunek jest neutralny, a 10 proc. badanych postrzega UE w sposób negatywny. Najbardziej pozytywne konotacje z UE mają badani w wieku 15-24. 65 proc. respondentów z tej grupy wskazało na pozytywny wizerunek Unii, a 35 proc. postrzega ją neutralnie.

„To badanie Eurobarometru pokazuje, że Europa ma znaczenie. W tym trudnym kontekście geopolitycznym i społeczno-gospodarczym obywatele ufają, że Unia Europejska znajdzie rozwiązania. Zdecydowana większość Europejczyków uważa, że działania UE miały pozytywny wpływ na ich codzienne życie” - powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, komentując wyniki badania.

68 proc. respondentów w UE uważa, że działania podejmowane przez Unię Europejską mają pozytywny wpływ na codzienne życie obywateli. Ponad jedna trzecia obywateli UE uważa, że walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (36 proc.) oraz zdrowie publiczne (34 proc.) powinny być dla UE sprawami priorytetowymi. Badani wskazali również, że istotne są dla nich działania przeciwko zmianom klimatycznym, a także wsparcie dla gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy (obie kwestie wskazało 29 proc. respondentów), natomiast migracja i polityka azylowa (18 proc.), obecnie zajmujące dziewiąte miejsce, zyskały siedem punktów procentowych od jesieni ubiegłego roku.

Polscy respondenci wskazali, że ich zdaniem priorytetem UE powinno być zdrowie publiczne (35 proc.), polityka obronna i bezpieczeństwa, w tym ochrona granic zewnętrznych (29 proc.) oraz demokracja i rządy prawa (28 proc.).

Trudności społeczno-ekonomiczne nadal dotykają wielu Europejczyków, mimo że wskaźniki nieznacznie poprawiły się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. 73 proc. (o 6 p.p. mniej niż wiosną 2023 r.) respondentów uważa, że ich standard życia obniży się w ciągu najbliższego roku. Ponad jedna trzecia Europejczyków (37 proc.) ma czasami lub przez większość czasu trudności z opłacaniem rachunków.

W Polsce 68 proc. badanych jest zdania, że ich standard życia obniży się w ciągu najbliższego roku (o 14 p.p mniej niż w marcu 2023 r.). Z kolei trudności z opłacaniem rachunków (czasami lub przez większość czasu) ma 24 proc. respondentów.

W obliczu zbliżających się wyborów europejskich w 2024 r. większość Europejczyków (53 proc.) chce, aby PE odgrywał ważniejszą rolę – pogląd ten podziela większość obywateli w 21 państwach członkowskich. Większość Europejczyków (57 proc.) jest zainteresowana nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, co jest wynikiem stabilnym w porównaniu z wiosną 2023 r. (+1 punkt procentowy), ale o 6 punktów procentowych wyższym niż jesienią 2018 r., w podobnym momencie przed ostatnimi wyborami europejskimi.

68 proc. respondentów twierdzi, że prawdopodobnie wzięłoby udział w głosowaniu, gdyby wybory europejskie odbyły się za tydzień - o dziewięć punktów procentowych więcej niż jesienią 2018 r.

Zdecydowana większość Polek i Polaków (68 proc.) jest zainteresowana zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego (o 16 p.p. więcej niż we wrześniu 2018 r.). W Polsce 76 proc. ankietowanych twierdzi, że prawdopodobnie wzięłoby udział w głosowaniu, gdyby wybory europejskie odbyły się za tydzień - o 10 p.p. więcej niż w marcu 2023 r. 49 proc. Polek i Polaków chce, aby PE odgrywał ważniejszą rolę niż dotychczas.

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego z jesieni 2023 r. został przeprowadzony przez agencję badawczą Verian (dawniej Kantar Public) w okresie od 25 września do 19 października 2023 r. we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Łącznie przeprowadzono 26 523 wywiady.

luo/ mms/

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.