Sobota, 22 Czerwiec 2024

Przelewy w euro mają docierać do odbiorców w całej UE w 10 sekund

09.02.2024, 09:40 Aktualizuj: 12.02.2024, 13:13
Zgodnie z rozporządzeniem natychmiastowe polecenie przelewu ma być dostępne niezależnie od dnia i godziny, a pieniądze muszą dotrzeć na konto odbiorcy w ciągu dziesięciu sekund;  fot. © European Union 2012 - EP
Zgodnie z rozporządzeniem natychmiastowe polecenie przelewu ma być dostępne niezależnie od dnia i godziny, a pieniądze muszą dotrzeć na konto odbiorcy w ciągu dziesięciu sekund; fot. © European Union 2012 - EP

Parlament Europejski uchwalił nowe przepisy mające zapewnić natychmiastowe dotarcie przelewów w euro na rachunki bankowe klientów detalicznych i firm w całej UE. Ma to zajmować do 10 sekund niezależnie od pory dnia.

Zgodnie z rozporządzeniem natychmiastowe polecenie przelewu ma być dostępne niezależnie od dnia i godziny, a pieniądze muszą dotrzeć na konto odbiorcy w ciągu dziesięciu sekund. Płatnicy powinni również być poinformowani w ciągu dziesięciu sekund o tym, czy przelane środki zostały udostępnione wskazanym przez nich odbiorcom. Tekst przyjęto 599 głosami za, przy 7 przeciw oraz 35 wstrzymujących się.

„Rozporządzenie w sprawie płatności natychmiastowych oznacza długo oczekiwaną modernizację płatności w ramach jednolitego rynku europejskiego. Pożegnajmy się z niedogodnościami związanymi z oczekiwaniem na dostęp do środków przez dwa lub trzy dni robocze. Dostarczamy coś, na czym naprawdę zależy ludziom i firmom: przelewanie pieniędzy w ciągu 10 sekund o każdej porze dnia” – powiedział po głosowaniu sprawozdawca projektu, holenderski eurodeputowany Michiel Hoogeveen.

Państwa członkowskie nienależące do strefy euro również będą musiały stosować te zasady w przypadku rachunków oferujących już regularne transakcje w euro – skorzystają jednak z dłuższego okresu przejściowego. Poza tym będą mogły skorzystać ze specjalnego odstępstwa od dokonywania płatności w ciągu dziesięciu sekund dla takich rachunków poza godzinami pracy, biorąc pod uwagę możliwe obawy o dostęp do płynności w euro.

Dostawcy usług płatniczych będą również musieli zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa transakcji - powinni dysponować solidnymi i aktualnymi mechanizmami wykrywania oszustw i zapobiegania im, aby uniknąć sytuacji, w której polecenie przelewu trafi na niewłaściwy rachunek z powodu oszustwa lub błędu. W tym celu dostawcy usług płatniczych działający w UE będą musieli niezwłocznie i bez żadnych dodatkowych opłat świadczyć usługę weryfikacji tożsamości odbiorcy.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przed oszustwami, dostawcy usług płatniczych powinni umożliwić swoim klientom ustalenie maksymalnej kwoty przelewu natychmiastowego w euro, którą można łatwo zmodyfikować przed kolejną płatnością.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli dostawca usług płatniczych nie wywiąże się ze swoich obowiązków w zakresie zapobiegania oszustwom i spowoduje to szkody finansowe, klient może zażądać od niego odszkodowania.

Dostawcy usług płatniczych oferujący natychmiastowe przelewy powinni również sprawdzić, czy którykolwiek z ich klientów podlega sankcjom lub innym środkom ograniczającym związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Opłaty stosowane przez dostawcę usług płatniczych w odniesieniu do natychmiastowych transakcji polecenia przelewu w euro nie mogą być wyższe niż opłaty stosowane w przypadku transakcji nie natychmiastowych.

Tekst, uzgodniony już z państwami członkowskimi UE, aktualizuje obecne zasady Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały 12 miesięcy na zastosowanie rozporządzenia.

mam/

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.