Poniedziałek, 22 Lipiec 2024

Powstanie wspólny europejski system identyfikacji cyfrowej

10.11.2023, 13:55 Aktualizuj: 12.11.2023, 08:54
Europejski portfel cyfrowy  ma stanowić alternatywę dla mechanizmu potwierdzania tożsamości (np. w sklepach internetowych czy aplikacjach) za pośrednictwem kont osobistych na platformach takich jak Apple, Google czy Facebook;  fot. © European Union 2020 - Source : EP
Europejski portfel cyfrowy ma stanowić alternatywę dla mechanizmu potwierdzania tożsamości (np. w sklepach internetowych czy aplikacjach) za pośrednictwem kont osobistych na platformach takich jak Apple, Google czy Facebook; fot. © European Union 2020 - Source : EP

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz państw UE porozumieli się w sprawie utworzenia tzw. unijnego portfela tożsamości cyfrowej, czyli bezpiecznego systemu identyfikacji cyfrowej umożliwiającego obywatelom państw członkowskich dostęp do usług online w całej UE.

Zgodnie z uzgodnionym tekstem unijny portfel tożsamości cyfrowej umożliwi obywatelom identyfikację i uwierzytelnienie w Internecie bez konieczności uciekania się do dostawców komercyjnych. Funkcjonalność ma stanowić alternatywę dla dominującego obecnie mechanizmu potwierdzania tożsamości (np. w sklepach internetowych czy aplikacjach) za pośrednictwem kont osobistych na platformach takich jak Apple, Google czy Facebook.

„Dzięki europejskiemu portfelowi tożsamości cyfrowej wszyscy obywatele UE będą mogli mieć bezpieczną tożsamość cyfrową przez całe życie” – skomentował na platformie X porozumienie europejski komisarz ds. cyfryzacji Thierry Breton.

W tekście przewidziano, że portfel tożsamości cyfrowej będzie można powiązać z różnymi dokumentami, takimi jak prawo jazdy, konto bankowe, dyplomy. Dzięki zintegrowanemu z portfelem mechanizmowi kwalifikowanego podpisu elektronicznego użytkownicy będą mogli potwierdzić swoją tożsamość i udostępniać dokumenty elektroniczne z telefonu komórkowego. System ma opierać się na już istniejących rozwiązaniach krajowych, zapewniając ich interoperacyjność.

„Europejskie ramy tożsamości cyfrowej to prawodawstwo zmieniające zasady gry, które będzie napędzać cyfryzację sektora publicznego i społeczeństwa jako całości. Podstawowym celem tych przepisów jest ułatwienie obywatelom UE dostępu do usług publicznych i prywatnych, nie tylko na terenie ich własnego kraju, ale także podczas podróży i pobytów w innych państwach członkowskich UE” – powiedziała sprawozdawczyni projektu, chorwacka eurodeputowana Romana Jerković.

Portfel ma mieć charakter open source. Ponadto za pośrednictwem tzw. panelu prywatności użytkownicy będą mieli pełną kontrolę nad zakresem udostępnianych danych, będą też mogli żądać ich usunięcia przez usługodawców. W przepisach zapisano również prawo do używania pseudonimu.

Korzystanie z portfela tożsamości cyfrowej ma być całkowicie dobrowolne, a we wprowadzających go przepisach przewidziano zapisy chroniące przed dyskryminacją osoby, które nie zechcą z niego korzystać.

Zanim przepisy te staną się prawem, będą musiały je zatwierdzić zarówno Parlament Europejski, jak i Rada. Wcześniej – 28 listopada br. - głosowanie nad tą regulacją przeprowadzi komisja przemysłu, badań naukowych i energii PE.

Z badania przeprowadzonego przez służby badawcze Parlamentu Europejskiego wynika, że od czasu pandemii świadczenie usług publicznych i prywatnych staje się coraz bardziej cyfrowe. Jednocześnie podmioty takie jak banki, dostawcy usług łączności elektronicznej i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, z których część ma obowiązek gromadzenia atrybutów tożsamości, pełnią rolę zweryfikowanych dostawców tożsamości.

Istniejące rozwiązania w zakresie portfeli cyfrowych umożliwiają użytkownikom przechowywanie i łączenie danych w jednym, płynnym środowisku na telefonach komórkowych. Zdaniem Komisji Europejskiej wygoda ta odbywa się jednak kosztem utraty kontroli nad danymi osobowymi, a rozwiązania te są odłączone od zweryfikowanej tożsamości fizycznej, co utrudnia ograniczenie oszustw i zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa.

mam/

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.
Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.