Poniedziałek, 29 Listopad 2021

Pół tony odpadów komunalnych wytworzono na jedną osobę w UE; Polska na końcu zestawienia

17.02.2021, 11:57 Aktualizuj: 22.02.2021, 17:27
© European Union 2019 - Source : EP
© European Union 2019 - Source : EP

W 2019 r. w UE wytworzono prawie 225 mln ton odpadów komunalnych. Odpowiada to 502 kg na osobę, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z 2018 r. (495 kg), chociaż w porównaniu ze szczytem w 2008 r. (518 kg) odnotowano spadek - podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Polska znalazła się na końcu zestawienia, wytwarzając relatywnie najmniej śmieci.

Najwięcej odpadów komunalnych na osobę spośród państw członkowskich UE wytworzyła w 2019 r. Dania - 844 kg. Inne kraje, które wytworzyły ponad 600 kg odpadów komunalnych per capita, to Luksemburg (791 kg), Malta (694 kg), Cypr (642 kg ) i Niemcy (609 kg).

 

Na drugim końcu skali znalazła się Rumunia, która w 2019 r. wyprodukowała 280 kg odpadów komunalnych na osobę. Trzy kolejne państwa członkowskie UE również wygenerowały mniej niż 400 kg na osobę. Były wśród nich: Polska (336 kg), Estonia (369 kg) i Węgry (387 kg).

Żródło: Eurostat

Wzrasta recykling i spalanie, maleją wysypiska

Z danych Eurostatu wynika, że ilość odpadów poddanych recyklingowi osiągnęła w 2019 r nowy rekord. W ciągu ostatnich lat ilość odpadów poddanych recyklingowi i kompostowaniu wzrosła prawie trzykrotnie z 37 mln ton (87 kg na osobę) w 1995 r. do 107 mln ton (239 kg na osobę) w 2019 roku.

Od 1995 r. Ilość spalanych odpadów komunalnych w UE podwoiła się z 30 mln ton (70 kg na osobę) do 60 mln ton (134 kg na osobę) w 2019 r.

Chociaż generowanych jest nieco więcej odpadów, całkowita ilość odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach w UE zmniejszyła się od 1995 r. o ponad połowę: z 121 mln ton (286 kg na osobę) w 1995 r. do 54 mln ton (120 kg na osobę) w 2019 r.

Do 2050 unijną gospodarka ma mieć obieg zamknięty

W ub. tygodniu Parlament Europejski przyjął strategię niezbędną do transformacji zasady „biorę-przetwarzam-wyrzucam” w neutralną emisyjnie, zrównoważoną i wolną od szkodliwych zanieczyszczeń gospodarkę o obiegu zamkniętym do 2050.

Strategia jest odpowiedzią na uchwalony w 2020 r. przez Komisje Europejską „Plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy”. Plan ten przewiduje osiągnięcie najpóźniej w 2050 roku w pełni obiegowej gospodarki unijnej.

kic/

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.