Niedziela, 7 Sierpnia 2022

Podsumowanie sesji plenarnej PE: patenty na szczepionki, zielona transformacja i konflikt na Bliskim Wchodzie

24.05.2021, 07:22 Aktualizuj: 27.05.2021, 10:09
© European Union 2021 - Source : EP
© European Union 2021 - Source : EP

Podczas zakończonej w piątek sesji plenarnej Parlament Europejski debatował nad propozycją zawieszenia praw patentowych na szczepionki, zatwierdził Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, podkreślił także potrzebę wznowienia negocjacji między Izraelem a Palestyną.

Parlament Europejski i Rada UE wynegocjowały i osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie unijnego cyfrowego certyfikatu COVID, tzw. paszportu szczepionkowego, który powinien ułatwić swobodne podróżowanie po Europie podczas pandemii, ponieważ będzie potwierdzał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi, posiada niedawny negatywny wynik testu lub jest ozdrowieńcem. Parlament ma zatwierdzić porozumienie na następnym posiedzeniu plenarnym w czerwcu.

Europosłowie wyrazili rozbieżne poglądy na temat tego, czy UE powinna poprzeć zawieszenie praw własności intelektualnej do szczepionek na COVID-19. Niektórzy stwierdzili, że ten niedawno poparty przez Stany Zjednoczone pomysł pomógłby biedniejszym krajom w uzyskaniu dostępu do szczepionek, podczas gdy inni byli zdania, że nie zapewni on szybkiego rozwiązania pandemii.

Klimat

Parlament Europejski zatwierdził Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 17,5 miliarda euro, który ma pomóc regionom UE w dostosowaniu się do społeczno-ekonomicznych skutków zielonej transformacji.

„Aby pomóc utorować drogę do Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla”, europosłowie głosowali nad propozycją KE dotyczącą strategii wodorowej. Uznali, że tylko zielony wodór pochodzący ze źródeł odnawialnych może być zrównoważony w dłuższej perspektywie i wezwali do wyraźnego rozróżnienia między wodorem odnawialnym a niskoemisyjnym i jak najszybszego stopniowego wycofania wodoru pochodzącego z paliw kopalnych.

W oddzielnych głosowaniach, posłowie do PE wezwali do zaostrzenia unijnych przepisów dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko oraz do zdecydowanego wsparcia działaczy na rzecz praw środowiska i potępienia wszystkich ataków na nich.

Kultura, młodzież i edukacja

Eurodeputowani przyjęli też Erasmus+, flagowy program UE w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu - na lata 2021-2027. Finansowanie programu w postaci ponad 28 miliardów euro prawie się podwoi w porównaniu z poprzednią, siedmioletnią edycją, gdy program otrzymał 14,7 mld euro. Parlament Europejski przyjął również program Europejskiego Korpusu Solidarności, który ma wspierać wolontariat młodych ludzi w UE i poza nią oraz zwiększyć udział młodych ludzi ze środowisk w trudnej sytuacji.

Eurodeputowani przyjęli również program Kreatywna Europa, zapewniający największy jak dotąd budżet dla dwóch sektorów - kultury i kreatywnego UE - 2,5 miliarda euro na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem sektora muzycznego.

W przyjętym przez PE raporcie przedstawiono także propozycje rozwiązania problemu narastającego procederu nielegalnych transmisji wydarzeń sportowych na żywo, w tym usunięcia nielegalnych treści nie później niż 30 minut po rozpoczęciu wydarzenia.

Cyfrowa transformacja i sztuczna inteligencja

Z kolei w rezolucji w sprawie cyfrowej przyszłości Europy Parlament Europejski wezwał do większego wsparcia dla innowacji cyfrowych i zastosowań sztucznej inteligencji. W osobnym sprawozdaniu na temat wykorzystania SI w edukacji, kulturze i sektorze audiowizualnym europosłowie wezwali do projektowania technologii SI w sposób zapobiegający uprzedzeniom płciowym, społecznym lub kulturowym i chroniący różnorodność.

Posłowie do PE poparli również nowe europejskie centrum i sieć cyberbezpieczeństwa, które zwiększą zdolność Europy do zwalczania zagrożeń cybernetycznych.

Sprawy zagraniczne

Po wybuchu przemocy między Izraelem a Palestyną europosłowie podkreślili potrzebę natychmiastowego zawieszenia broni, aby uniknąć dalszych ofiar wśród ludności cywilnej. Podkreślili także potrzebę podjęcia dialogu i wznowienia negocjacji w sprawie rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw oraz potępili niedawne fale antysemityzmu w Europie wywołane wznowieniem konfliktu.

Zdaniem europosłów ostatnich latach rząd Turcji zdystansował się od wartości UE. W rezultacie stosunki są na historycznie niskim poziomie i wymagają gruntownego zrewidowania - stwierdzili eurodeputowani w przyjętym sprawozdaniu.

Europosłowie skrytykowali również Komisję Europejską i niektóre kraje UE za nadużywanie nieformalnych umów w sprawie powrotu nielegalnych migrantów, w sprawozdaniu w tej sprawie. Wezwali także do ustanowienia unijnych ram legalnej migracji, które zachęciłyby do bardziej uporządkowanej migracji, przyciągnęłyby bardzo potrzebnych pracowników, osłabiłyby przemytników i handlarzy oraz ułatwiłyby integrację.

kic/

 

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.