Poniedziałek, 29 Listopad 2021

Podsumowanie sesji plenarnej PE: certyfikat Covid-19, umowa UE-Wielka Brytania, programy inwestycje

30.04.2021, 16:29 Aktualizuj: 01.05.2021, 14:23

Europosłowie uzgodnili swoje stanowisko w sprawie certyfikatu szczepień UE na COVID-19, zatwierdzili umowę o handlu i współpracy UE-Wielka Brytania, przegłosowali także ważne programy inwestycyjne.

W trakcie czterodniowego posiedzenia, które zakończyło się w czwartek, Parlament Europejski określił swoje stanowisko w sprawie – nazywanego paszportem szczepionkowym - zaświadczenia ułatwiającego bezpieczne podróżowanie podczas pandemii, które wskazywałoby, czy dana osoba została zaszczepiona, posiada niedawny negatywny wynik testu lub przeszła COVID-19.

Europosłowie nie chcą żadnych dodatkowych ograniczeń, takich jak kwarantanna lub testy, dla podróżnych posiadających „certyfikat szczepień UE na COVID-19”. Wezwali również kraje UE do zapewnienia „powszechnych, dostępnych, terminowych i bezpłatnych testów”. Celem jest osiągnięcie porozumienia w tej spawie przed sezonem letnim.

Parlament zatwierdził również znaczną większością głosów porozumienie o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią, określające zasady przyszłego partnerstwa. Podczas debaty europosłowie przekonywali, że porozumienie jest najlepszym sposobem na złagodzenie najgorszych skutków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Podkreślili również, że PE musi odgrywać ważną rolę w monitorowaniu wdrażania umowy.

Europarlament zatwierdził też ważne programy w ramach wieloletniego budżetu UE: Horyzont Europa (95 miliardów euro), który finansuje naukę, badania i innowacje; program LIFE (5,4 mld euro) wspierający działania w dziedzinie klimatu, różnorodność biologiczną i czystą energię; oraz program kosmiczny (14,8 mld euro) obejmujący usługi satelitarne, takie jak Galileo i Copernicus.

Posłowie do PE zatwierdzili także aktualizację praw pasażerów kolei, która zwiększa wsparcie w przypadku opóźnień i pomoc dla osób niepełnosprawnych.

Parlament zatwierdził ponadto nowe przepisy zobowiązujące firmy internetowe, takie jak Facebook czy YouTube, do usuwania treści promujących terroryzm w ciągu godziny od otrzymania o nich powiadomienia. Obejmuje to zdjęcia, nagrania dźwiękowe lub filmowe nawołujące do popełniania aktów terrorystycznych, ale nie treści dziennikarskie lub edukacyjne, ani polemiki lub kontrowersyjne poglądy na drażliwe kwestie.

Podczas sesji eurodeputowani dyskutowali także nad stosunkami UE-Rosja: potępili gromadzenie się wojsk rosyjskich na granicy ukraińskiej, atak w Czechach i uwięzienia lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Zaznaczyli, że gdyby Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, UE musi jasno stwierdzić, że konsekwencje będą poważne, w tym natychmiastowe wstrzymanie importu ropy i gazu z Rosji do UE. W osobnej debacie wezwali do większego zaangażowania politycznego w dalszą poprawę stosunków UE-Indie; swoje zalecenia przedstawili przed szczytem przywódców UE i Indii 8 maja.

Europosłowie poparli również program Cyfrowa Europa, pierwszy unijny instrument finansowy na rzecz infrastruktury i technologii cyfrowych, który zainwestuje 7,6 mld euro w pięć obszarów: superkomputery, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych w gospodarce i społeczeństwie.

Posłowie do PE przegłosowali również wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, aby UE mogła szybciej i skuteczniej reagować na sytuacje kryzysowe na dużą skalę, takie jak pandemie czy trzęsienia ziemi. Mechanizm dysponuje budżetem na lata 2021-2027 w wysokości 3,3 mld euro, czyli ok. pięciokrotnie większym niż w poprzednim siedmioletnim okresie budżetowym.

Parlament odnowił także Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, co ma umożliwić większej liczbie Europejczyków dostęp do wsparcia finansowego w przypadku utraty pracy z powodu globalizacji lub innych wyzwań społecznych.

Eurodeputowani zatwierdzili też finansowanie na lata 2021-2027 dla Europejskiego Funduszu Obronnego (7,9 mld euro) i Programu na rzecz jednolitego rynku (4,3 mld euro).

Parlament Europejski wezwał ponadto do przejścia na czystszy transport morski w ramach działań na rzecz Europy neutralnej dla klimatu. Oprócz 40 proc. redukcji emisji do 2030 r. i integracji przemysłu żeglugowego z unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, europosłowie opowiadają się za alternatywnymi paliwami jako substytutami dla ciężkich olejów i za innymi ekologicznymi środkami dla europejskich portów i statków.

Natomiast lobbyści będą musieli zarejestrować się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości i ujawniać informacje, aby móc lobbować w Parlamencie Europejskim, Radzie i Komisji. Nowe porozumienie między trzema unijnymi instytucjami uzyskało aprobatę europosłów.

Parlament przyjął również rezolucję wzywającą do ustanowienia globalnej minimalnej stawki podatku od osób prawnych. Posłowie podkreślili, że obecne międzynarodowe przepisy podatkowe nie nadążają za gospodarką cyfrową. Jeśli na szczeblu OECD nie uda się dojść do porozumienia w sprawie nowych przepisów podatkowych lepiej odzwierciedlających zmiany, jakie zaszły w gospodarkach w wyniku globalizacji i cyfryzacji, UE powinna ustanowić je sama, stwierdzili posłowie.

kic/

 

 

 

Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.