Środa, 31 Maj 2023

PE ze względu na pandemię za większą pomocą dla najbardziej potrzebujących

21.01.2021, 17:46 Aktualizuj: 22.01.2021, 13:55
© European Union 2008 - EP
© European Union 2008 - EP

Parlament Europejski przyjął w czwartek zmiany w Europejskim Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Na wsparcie zagrożonych ubóstwem państwa członkowskie będą teraz mogły wnioskować o 100 proc. dofinansowania z budżetu UE.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (ang. Fund for European Aid to the Most Deprived, FEAD) został ustanowiony w 2014 r., by wspierać unijne kraje w walce z niedostatkiem żywności, ubóstwem dzieci, bezdomnością.

W czwartek 649 głosami za, przy 7 głosach przeciw i 31 wstrzymujących się, PE zatwierdził porozumienie dotyczące dostosowania rozporządzenia w sprawie FEAD, które zostało osiągnięte z państwami członkowskimi w grudniu ubiegłego roku.

Zmienione rozporządzenie umożliwia państwom członkowskim dalsze wykorzystywanie dodatkowych środków udostępnionych na odbudowę po COVID-19 w ramach inicjatywy REACT-UE w 2021 i 2022 r. Ponadto kraje UE mogą zdecydować o zwiększeniu środków przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie FEAD na pomoc żywnościową i inną podstawową pomoc dla najbardziej potrzebujących. Dodatkowe środki nie będą współfinansowane przez państwa członkowskie, a Komisja Europejska ma zapewnić prefinansowanie.

„Ta pandemia miała daleko idące konsekwencje dla jakości życia ludzi, zwłaszcza tych, którzy na początku byli narażeni. Ponad 20 proc. wszystkich Europejczyków zauważyło, że ich sytuacja się pogorszyła. Fundusz ten będzie instrumentem wspierającym ich w znalezieniu wyjścia z ubóstwa i powrotu do społeczeństwa ” – skomentowała sprawozdawczyni Lucia Ďuriš Nicholsonová, czeska europosłanka, która stoi na czele Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

W czwartkowej debacie głos zabrała m.in. europoseł Elżbieta Rafalska, była minister polityki społecznej. „W kryzysie i po kryzysie lawinowo będzie rosła liczba osób potrzebujących wsparcia żywnościowego. Dzisiaj to widzimy. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby przewlekle chore, samotne, osoby bezdomne. Potrzebna jest szybka i dobrze zorganizowana pomoc” – podkreślała Rafalska.

Jak powiedziała, częściową odpowiedzią na te rosnące potrzeby jest zmiana rozporządzenia w sprawie FEAD-u, w tym kluczowe jest zwiększenie dodatkowych środków.

„Priorytetem jest jak najszybsze wejście w życie rozporządzenia w celu niezwłocznego uruchomienia dodatkowych środków, dokonania zmiany programów operacyjnych, a także zakup żywności i szybkie skierowanie jej do osób najbardziej potrzebujących” - zaznaczyła.

Teraz tekst rozporządzenia musi formalnie zatwierdzić Rada UE. Gdy to nastąpi, przyjęte rozwiązania wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W czwartek po południu Komisja Europejska poinformowała, że z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie dodatkowego wsparcia finansowego dla osób najbardziej potrzebujących w ramach REACT-EU.

„Z zadowoleniem przyjmuję to porozumienie, które umożliwi państwom członkowskim kierowanie środków wsparcia do tych, którzy najbardziej tego potrzebują” – oświadczył Komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit.  „Porozumienie to jest wyraźnym sygnałem, że Unia Europejska nieustannie troszczy się o osoby najbardziej potrzebujące” - podkreślił.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) o wartości 3,8 mld EUR został wprowadzony w 2014 r. Każdego roku z Funduszu korzysta około 13 milionów osób, w tym około cztery miliony dzieci.

FEAD zapewniana pomoc za pośrednictwem organizacji partnerskich - może ona zostać dostosowana do lokalnych potrzeb, dzięki czemu państwa członkowskie mogą ustalać własne priorytety. W Polsce pieniądze z FEAD dystrybuowane są w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

aba/

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.