Sobota, 12 Czerwiec 2021

PE zabrał głos ws. naruszeń praw człowieka w Ugandzie, Rwandzie i Kazachstanie

21.02.2021, 12:17 Aktualizuj: 22.02.2021, 17:26
© European Union 2007 EP
© European Union 2007 EP

Parlament Europejski przyjął trzy rezolucje podsumowujące sytuację w zakresie praw człowieka w Ugandzie, Rwandzie i Kazachstanie.

Sytuacja polityczna w Ugandzie

Parlament Europejski ubolewa, że ​​wybory parlamentarne 14 stycznia w Ugandzie nie były ani demokratyczne, ani przejrzyste. Posłowie skrytykowali również nadmierne użycie siły przez policję i siły zbrojne podczas wyborów oraz ich rosnącą ingerencję w sprawy polityczne.

W rezolucji potępiono przemoc, ciągłe nękanie i systematyczne prześladowania przywódców opozycji politycznej w Ugandzie, a także tłumienie społeczeństwa obywatelskiego. Wszyscy aresztowani i zatrzymani za udział w pokojowych zgromadzeniach politycznych lub za korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i zrzeszania się muszą zostać natychmiast i bezwarunkowo zwolnieni, a ich oskarżenia wycofane - głosi tekst dokumentu.

PE ponownie podkreślił, że ​​sankcje wobec osób i organizacji odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka w Ugandzie muszą zostać przyjęte w ramach nowego unijnego mechanizmu sankcji tzw. unijnej ustawy Magnickiego.

Tekst rezolucji został przyjęty 632 głosami za, przy 15 głosach przeciw i 48 wstrzymujących się.

Rwanda: sprawa Paula Rusesabaginy

Europosłowie potępili zaginięcie i przetrzymywanie w odosobnieniu rwandyjskiego obrońcy praw człowieka, krytyka rządowego i laureata Prezydenckiego Medalu Wolności - najwyższego amerykańskiego odznaczenia cywilnego - Paula Rusesabaginy. Jego historia została opisana w filmie Hotel Rwanda z 2004 roku.

Rusesabagina, obywatel Belgii i mieszkaniec USA, został przymusowo przeniesiony z Dubaju do Kigali w niejasnych okolicznościach w dniu 27 sierpnia ubiegłego roku. Pojawił się ponownie dopiero 31 sierpnia w siedzibie Rwandyjskiego Biura Śledczego. Początkowo został oskarżony o 13 przestępstw, w tym finansowanie terroryzmu, napad z bronią w ręku i usiłowanie zabójstwa. Niektóre zarzuty zostały później wycofane.

Parlament Europejski wezwał do przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa w tej sprawie i wyraził głębokie zaniepokojenie naruszeniem praw Rusesabaginy. Europosłowie wezwali władze Rwandy, aby zezwoliły mu na sprawiedliwe i publiczne przesłuchanie przez kompetentny, niezawisły i bezstronny trybunał stosujący międzynarodowe standardy praw człowieka i udzieliły mu radcy prawnego, zgodnie z jego wyborem.

Rezolucję przyjęto 659 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 35 wstrzymujących się.

Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie

Parlament Europejski wezwał również rząd Kazachstanu do działania zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi oraz do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności zapisanych w umowie o wzmocnionym partnerstwie i współpracy z UE.

Eurodeputowani zwrócili uwagę, że wybory parlamentarne w Kazachstanie, które odbyły się 10 stycznia tego roku, zostały określone przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych jako „stracona okazja”, aby wykazać, że od czasu ostatnich wyborów zostały wdrożone reformy polityczne. PE wezwał również rząd Kazachstanu do zaprzestania wszelkich form arbitralnych zatrzymań, represji i prześladowań obrońców praw człowieka, organizacji religijnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych, dziennikarzy i ruchów opozycji politycznej.

Tekst rezolucji mówi, że ludzie muszą mieć możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów politycznych, religijnych i innych. PE wezwał też rząd Kazachstanu do zmiany nowej ustawy o pokojowych zgromadzeniach w celu zagwarantowania tej wolności. Europosłowie zaapelowali też do władz kraju o natychmiastowe uwolnienie i pełną rehabilitację wszystkich więźniów politycznych.

Tekst został przyjęty 598 głosami za, przy 43 głosach przeciw i 52 wstrzymujących się.

kic/

 

 

Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.