Sobota, 9 Grudzień 2023

PE: Producenci szkodliwych dla środowiska chemikaliów powinni partycypować w kosztach monitoringu zanieczyszczeń

12.09.2023, 13:11 Aktualizuj: 06.10.2023, 07:59
PE przyjął we wtorek stanowisko w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych; fot. © European Union 2019 - Source : EP
PE przyjął we wtorek stanowisko w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych; fot. © European Union 2019 - Source : EP

PE przyjął we wtorek stanowisko w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz poprawy standardów jakości wody w UE. W myśl dokumentu producenci produktów zawierających zanieczyszczające substancje chemiczne powinni pomóc w finansowaniu kosztów monitorowania zanieczyszczeń.

Eurodeputowani chcą, aby listy obserwacyjne UE - zawierające substancje stwarzające znaczące ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiska - były regularnie aktualizowane z uwzględnieniem nowych wyników badań naukowych i nowych chemikaliów wchodzących na rynek.

Posłowie do PE chcą również rozszerzenia list obserwacyjnych - zarówno dla zanieczyszczeń wód gruntowych, jak i powierzchniowych - o tak zwane substancje PFAS (związki per- i polifluoroalkilowe, znane też jako „trwałe chemikalia”). Kilka innych substancji, w tym mikrodrobiny plastiku i mikroorganizmy odporne na środki przeciwdrobnoustrojowe, powinno również zostać dodanych do tych wykazów, gdy tylko zostaną zidentyfikowane odpowiednie metody monitorowania.

Przyjęty raport zawiera również bardziej rygorystyczne normy dla szeregu pestycydów (w tym glifosatu i atrazyny) oraz środków farmaceutycznych.

W myśl przyjętego we wtorek dokumentu producenci sprzedający produkty zawierające zanieczyszczające substancje chemiczne powinni pomóc w finansowaniu kosztów monitorowania zanieczyszczeń wód, które obecnie są finansowane wyłącznie przez państwa członkowskie.

„Przegląd prawodawstwa wodnego UE, w tym ramowej dyrektywy wodnej i jej dwóch dyrektyw pochodnych, jest jednym z kluczowych narzędzi politycznych służących realizacji naszych zobowiązań w ramach planu działania na rzecz zerowego poziomu zanieczyszczeń. Wzmocniona ochrona wód UE jest niezwykle ważna, zwłaszcza w kontekście coraz bardziej widocznego wpływu zmian klimatycznych, w połączeniu z zanieczyszczeniami przemysłowymi i rolniczymi, na nasze zasoby słodkiej wody” - powiedział po głosowaniu słoweński eurodeputowany Milan Brglez, który był sprawozdawcą.

Posłowie przyjęli raport 495 głosami za, 12 przeciw, przy 124 wstrzymujących się od głosu. Posłowie są gotowi do rozpoczęcia rozmów na temat ostatecznego kształtu przepisów, gdy Rada uzgodni swoje stanowisko.

mam/

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.