Wtorek, 28 Września 2021

PE: pakiet spójności może wejść w życie

23.06.2021, 19:12 Aktualizuj: 24.06.2021, 14:43
Fot.PE
Fot.PE

Parlament Europejski przyjął w środę na sesji plenarnej tzw. pakiet spójności, który łączy w jedną całość trzy unijne fundusze w budżecie na lata 2021-2027, o łącznej wartości 243 mld euro. Pakiet ma wzmocnić spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną Unii Europejskiej.

Chodzi o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności oraz program Interreg. Pakiet uzupełnia rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy, czyli zbiór norm regulujących funkcjonowanie unijnych funduszy regionalnych, spójności i społecznych w ciągu siedmiu najbliższych lat.

Nowe przepisy wymagają, by zarówno Interreg, jak i Fundusz Regionalny oraz Fundusz Spójności przeznaczały co najmniej 30 proc. środków na działania w dziedzinie klimatu, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz inwestycje w zrównoważony wzrost i tworzenie miejsc pracy. Przewidują się również specjalne środki dla MŚP i regionów najbardziej oddalonych.

Powstał w ten sposób największy fundusz publiczny UE, który stanowi około jedną czwartą wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Fundusz ma przyczynić się do poprawy sytuacji po pandemii COVID-19. Wspierane będą nie tylko przedsięwzięcia gospodarcze, ale też  kultura, zrównoważona turystyka, cyfryzacja i zwiększenie odporności systemu zdrowia publicznego. Wsparcie natomiast jest wykluczone dla inwestycji związanych z energią jądrową lub paliwami kopalnymi. Wyjątek stanowią projekty dotyczące gazu ziemnego, które zastępują systemy oparte na węglu, zatwierdzone najpóźniej 31 grudnia 2025 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym przepisy aby otrzymać unijne finansowanie, kraje będą musiały przestrzegać Karty praw podstawowych UE, celów zrównoważonego rozwoju ONZ i paryskiego porozumienia klimatycznego, promować równość płci i zwalczać dyskryminację.

Rozporządzenie regulujące pakiet spójności wejdzie w życie 1 lipca.

woj/
       

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.