Środa, 26 Styczeń 2022

Parlament chce nowych przepisów UE wspierających legalną migrację zarobkową

25.11.2021, 14:42 Aktualizuj: 25.11.2021, 14:50
Fot. European Union, 2021
Fot. European Union, 2021

Do końca stycznia 2022 r. Komisja Europejska powinna przedstawić wnioski ułatwiające legalną migrację zarobkową do UE. Ma to być odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników.

W czwartek posłowie przyjęli sprawozdanie z inicjatywy własnej dotyczące przedstawienia przez Komisję wniosku o legalnej migracji zarobkowej. Dokument poparło 497 deputowanych, przeciwko było 160, zaś 38 wstrzymało się od głosu.

"Europa stoi w obliczu wyzwań demograficznych i gospodarczych. Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić, że Europa będzie silna i konkurencyjna, potrzebujemy migracji zarobkowej. To fakt. Musimy uczynić ją bardziej atrakcyjną dla migrantów zarobkowych, by przyjeżdżali do Europy i musimy uporządkować system, upewniając się, że przepisy są przestrzegane" – powiedziała odpowiedzialna za sprawozdanie Abir Al-Sahlani (Renew, Szwecja).

Posłowie poparli  utworzenie unijnej puli talentów, która ma służyć kojarzeniu kandydatów spoza UE z potencjalnymi pracodawcami w UE, aby złagodzić niedobory siły roboczej w państwach członkowskich i w oparciu o istniejący portal EURES (Europejski portal mobilności zawodowej).

Parlament wzywa do stworzenia ambitnego systemu przyjmowania nisko i średnio wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich oraz ram uznawania ich umiejętności i kwalifikacji. Należy ułatwić legalną migrację do UE przedsiębiorcom poprzez wprowadzenie ogólnounijnego systemu wjazdu i pobytu dla osób pragnących założyć działalność gospodarczą i rozpocząć działalność, a także dla wysoce mobilnych pracowników, takich jak artyści i osoby zawodowo związane z kulturą. Posłowie chcą, aby Komisja stworzyła pięcioletnią wizę wielokrotnego wjazdu, pozwalającą na wizyty do 90 dni rocznie.

Posłowie chcą przeglądu przepisów obowiązujących obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, aby umożliwić im przeprowadzkę do innego państwa członkowskiego od dnia wydania zezwolenia, na zasadach podobnych do tych, które obowiązują obywateli UE. Liczba lat wymaganych do uzyskania unijnego zezwolenia na pobyt długoterminowy powinna zostać zredukowana z pięciu do trzech.

Zatwierdzone sprawozdanie zawiera również postulat uproszczenia procedur składania wniosków, w tym wizowych, w obowiązującym prawodawstwie dotyczącym jednego zezwolenia. Pozwoliłoby to na składanie takich wniosków zarówno z terytorium państwa członkowskiego - jeżeli wnioskodawca posiada ważny dokument pobytowy - jak i z państwa trzeciego.

Dodatkowo, posłowie proponują zmianę obecnych przepisów dotyczących pracowników sezonowych, poprzez umożliwienie im pozostawania bez pracy przez okres do trzech miesięcy - w celu poszukiwania nowej pracy - bez konieczności cofnięcia ich dotychczasowego zezwolenia.

Zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego, Komisja Europejska ma czas do 31 stycznia 2022 roku na przedstawienie wniosku w sprawie ułatwiania oraz promowania wjazdu do UE i mobilności w jej obrębie legalnie migrujących pracowników z państw trzecich.

jjk

Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.