Piątek, 5 Marzec 2021

Odbudowa po pandemii i socjalna Europa. Priorytety portugalskiej prezydencji w Radzie UE

17.01.2021, 07:33 Aktualizuj: 17.01.2021, 07:48
Premier Portugalii Antonio Costa, fot. Parlament Europejski
Premier Portugalii Antonio Costa, fot. Parlament Europejski

Realizacja umowy brexitowej oraz porozumienia budżetowego wraz z funduszem odbudowy po pandemii to priorytety rozpoczynającej się prezydencji Portugalii w Radzie UE – wynika z publikacji think tanku Parlamentu Europejskiego. Portugalskie przywództwo oprze się też na pięciu filarach skoncentrowanych wokół m.in. praw socjalnych, ochrony konsumentów i klimatu.

Z początkiem stycznia Portugalia przejęła od Niemiec przewodnictwo w Radzie UE. Eksperci think tanku Parlamentu Europejskiego w analizie „Dossier portugalskiej prezydencji w Radzie UE” wskazali priorytety i główne cele, które mają przyświecać tej prezydencji.

Jak podkreślili, portugalskie przywództwo w Radzie UE  rozpoczyna się w kluczowym momencie dla Wspólnoty. Zdaniem think-tanku nowa prezydencja skoncentruje się na realizacji wypracowanego z trudnościami porozumienia ws. wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 wraz z Funduszem Odbudowy (Next Generation EU). Zaznaczono przy tym, instrument ten ma pomóc w naprawie szkód gospodarczych i społecznych, które wyrządziła pandemia COVID-19.

W raporcie przypomniano, że w grudniu ub.r. Parlament Europejski przegłosował stosowne regulacje w tym przepisy dotyczące praworządności w zakresie dostępu państw członkowskich do funduszy UE. Jak wskazano podstawowym zadaniem Portugalii będzie zatem nadzór nad realizacją oraz skuteczne wdrażanie tych porozumień.

Drugi priorytet portugalskiej prezydencji związany jest z Brexitem. To właśnie na nową prezydencję przypadnie obowiązek realizacji porozumień,  zawartych w podpisanej w końcu ubiegłego roku  umowie, które regulują przyszłe stosunki z Wielka Brytanią.

Jednym z nich jest „Odporna Europa”. Zgodnie z wytycznymi,  wśród celów prezydencji znajdzie się realizacja planu działania na rzecz unii gospodarczej i walutowej. W tym kontekście kluczowe jest pocovidowe ożywienie gospodarcze, które ma dotrzeć do całego społeczeństwa oraz wzmocnienie stabilności banków i rynków kapitałowych.

W ramach filaru „Odporna Europa”, rozpoczynająca się prezydencja ma skupić się też na realizacji celów określonych przez Komisję Europejską w nowej strategii na rzecz konsumentów. Program ten zakłada  m.in. dostosowanie ochrony konsumentów do nowych warunków, a w szczególności lepsze zabezpieczenie transakcji internetowych i międzynarodowych.

Według ekspertów PE nowa prezydencja skoncentruje się też na realizacji europejskiego planu działania na rzecz demokracji, którego celem jest wzmocnienie pozycji obywatela w państwie.

Drugim podstawowym filarem prezydencji portugalskiej ma być „Socjalna Europa”. Według think tanku PE będzie to znak rozpoznawczy tej prezydencji. W tym kontekście kluczowe ma być wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i ustalenie europejskiej płacy minimalnej.

Filar społeczny zakłada też skupienie się na efektywniejszej pomocy dzieciom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Chodzi m.in. o zachęcenie państw członkowskich do rozwoju programów zapewniających potrzebującym dzieciom dostęp do darmowych lub niedrogich usług.

Jak podkreślono w publikacji think-tanku PE, prezydencja portugalska oprze się też na filarze „Zielona Europa”. Głównymi inicjatywami w tym zakresie ma być: prawo klimatyczne, gospodarka o obiegu zamkniętym, strategia dotycząca wodoru, niebieska gospodarka oraz  nowa strategia dla lasów i reformy wspólnej polityki rolnej.

Innym filarem rozpoczynającej się prezydencji będzie „Cyfrowa Europa”.  Jak wskazali eksperci chodzi głownie o przyjętą w końcu 2020 r. ustawę o usługach cyfrowych, która kształtuje gospodarkę cyfrową i wyznacza odpowiednie standardy.  Innym istotnym celem jest też przyjęcie unijnego podejścia do sztucznej inteligencji.

Portugalskie przewodnictwo w Radzie UE oprze się też na filarze „Globalna Europa” .Jak podkreślili eksperci w tym zakresie planowany jest szczyt UE – Indie, który zdaniem pomysłodawców  miałby pogłębić współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i gospodarki.  Z kolei w marcu br. portugalska prezydencja zorganizuje szczyt partnerstwa wschodniego, na którym mają zostać zatwierdzone polityczne cele partnerstwa. (PAP)

Autor: Mateusz Mikowski

mm/ kic/

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.