Sobota, 22 Czerwiec 2024

Minister Puda: wszystkie programy z nowej perspektywy otrzymały pierwsze zaliczki z budżetu UE

22.03.2023, 19:02 Aktualizuj: 22.03.2023, 19:06
Grzegorz Puda,minister funduszy i polityki regionalnej; Fot: PAP/Zbigniew Meissner
Grzegorz Puda,minister funduszy i polityki regionalnej; Fot: PAP/Zbigniew Meissner

Wszystkie programy krajowe i regionalne z perspektywy na lata 2021-2027 są zatwierdzone i otrzymały pierwsze płatności zaliczkowe z budżetu UE - przekazał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. W środę odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa, które wspiera MFiPR w wykorzystywaniu środków UE.

Jak podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pierwsze posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa, który obradował w środę w resorcie, było poświęcone podsumowaniu zakończonego z sukcesem procesu negocjowania Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz ocenie stanu realizacji programów z nowej perspektywy. Komitet przyjął regulamin, który będzie podstawą jego działania.

W spotkaniu pod przewodnictwem ministra Pudy uczestniczyła wiceminister funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak, przedstawiciele resortów, urzędów centralnych, samorządów, partnerzy społeczni, gospodarczy oraz reprezentujący społeczeństwo obywatelskie i środowiska akademickie. W posiedzeniu Komitetu brali udział także przedstawiciele Komisji Europejskiej – dyrektor ds. wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Emma Toledano-Laredo oraz kierownik Działu ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DM EMPL) Muriel Guin.

    "Programowanie perspektywy 2021-2027 zakończyliśmy w zeszłym roku sukcesem. To zasługa dobrej współpracy przedstawicieli strony rządowej, samorządowej, Komisji Europejskiej, partnerów społecznych, gospodarczych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Wszystkie programy zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym są zatwierdzone i otrzymały pierwsze płatności zaliczkowe z budżetu Unii Europejskiej" – podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Komitet ds. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 jest głównym organem wspierającym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w procesie wykorzystywania środków Unii Europejskiej. Głównym zadaniem KUP, co wynika z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest koordynacja realizacji wszystkich programów ujętych w Umowie Partnerstwa i ocena, czy wsparcie unijne przynosi oczekiwane efekty.

Komitet liczy prawie 130 przedstawicieli, którzy reprezentują stronę rządową, samorządową oraz partnerów spoza administracji.

Umowa Partnerstwa (UP) na lata 2021-2027 to strategiczny dokument, który określa, na co i w jaki sposób do 2027 r. zostaną przeznaczone miliardy z unijnej Polityki Spójności. Projekt Umowy Partnerstwa został przyjęty przez Radę Ministrów 30 listopada 2021 r., a po negocjacjach formalnych z KE Umowa Partnerstwa została przyjęta przez Komisję 30 czerwca 2022 r.

Jak zaznacza MFiPR, Polska jest największym beneficjentem Polityki Spójności spośród wszystkich państw UE. Nasz kraj otrzyma około 76 mld euro (około 350 mld zł).

Umowa Partnerstwa jest realizowana za pomocą programów na poziomie krajowym i regionalnym. Środki będą przeznaczone na rozwój nauki, wsparcie przedsiębiorstw oraz cyfryzacji, dofinansowanie energetyki, ochronę środowiska oraz transport (w tym transport niskoemisyjny), rozwój rynku pracy, kształcenia, zdrowia i kultury.

Prawie 44 proc. środków dostępnych dla Polski trafi do samorządów. Będzie to 33,5 mld euro i jest to najwyższy poziom decentralizacji środków od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - wskazał resort.

Przypomniał, że polski rząd wynegocjował także, że blisko 4 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) przeznaczonych na łagodzenie negatywnych skutków transformacji energetycznej trafi do pięciu regionów. Wsparcie otrzymają, oprócz województwa śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, dwa dodatkowe regiony – łódzki i małopolski.

kmz/ drag/

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.