Sobota, 3 Grudzień 2022

"Magnolie EFS" dla 10 zachodniopomorskich instytucji

22.11.2022, 12:51 Aktualizuj: 22.11.2022, 12:59
Fot.UMWZ
Fot.UMWZ

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nagrodził organizacje pozarządowe, instytucje i samorządy, edukatorów, zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizowany po raz ósmy konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” ma na celu uhonorowanie zaangażowania w realizację projektów społecznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tych funduszy korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa, umożliwiając pracownikom podnoszenie kwalifikacji, wspierane są też osoby z niepełnosprawnością. Dzięki dotacjom z tego obszaru tworzone są nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach, a szkoły zyskują nowoczesny sprzęt. EFS pomaga też przechodzić młodym ludziom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz rozwijać szkolnictwo zawodowe.
 
Wspierane jest też zdrowie mieszkańców. W ramach projektów badań przesiewowych wykonano już 34 tys. mammografii i ponad 5,5 tys. kolonoskopii. Zakupiono też nowy sprzęt do badań, w tym dwa mammobusy, które docierają do najdalszych zakątków Pomorza Zachodniego.
 
Podczas poniedziałkowej finałowej gali na Zamku w Szczecinie nagrodzono laureatów w 10 kategoriach. 
 
W kategorii "Beneficjent z pasją" - laureatem została Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Partnerami sieci SZOWES. To wielosektorowe, unikalne w skali kraju, partnerstwo umożliwia kompleksowe świadczenie usług w całym województwie. 
 
Tytuł "Ambasadora EFS" przypadł Karolowi Lamentowi, który kieruje Zakładem Aktywności Zawodowej w Goleniowe. Jak podkreśliło jury, Lament "jest prawdziwym ambasadorem EFS – z wielkim zaangażowaniem zdobywa wiedzę i doświadczenie, zabiega o współpracę międzysektorową, międzynarodową w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami, wspiera i często sam inicjuje systemowe wsparcie na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, przekazuje innym własną wiedzę i doświadczenie" - uzasadniło wybór jury.  

W kategorii "Równość Szans" laureatem został Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, który  prowadzi przedszkola publiczne w Drawsku Pomorskim i Czaplinku obejmujące wsparciem dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, przyczyniając się do wyrównania szans dzieci, które bez odpowiedniego wsparcia nie są w stanie normalnie funkcjonować. 

"Najlepszy  beneficjent POWER" to Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT. 
"Środki na założenie własnej działalności, wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 m-cy, szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy czy pomoc eksperta dotacyjnego w pisaniu biznesplanu sprawiły, że pula miejsc przewidzianych w projektach realizowanych przez Inbit Sp z o.o. wyczerpała się natychmiast" - tak jury uzasadniło swój wybór.
 
Kinga Karbowska została laureatką "Magnolii EFS" w kategorii "Młodzi w akcji". Wykorzystała ona ofertę Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach, odbyła staż w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawności Intelektualną w Gryficach i rozpoczęła studia podyplomowe. Liczne kursy pozwoliły jej na pracę jako nauczyciel terapeuta w PSONI w Gryficach. "Wystarczył impuls, chęć zmiany i pomoc właściwej instytucji, aby odnieść sukces" - zauważyło jury konkursu.

"Najlepszym beneficjentem RPO" została Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS. Stowarzyszenie to  realizuje obecnie pięć projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO 2014-2020 z obszaru rynku pracy oraz włączenia społecznego. W 2020 roku AWIS dzięki środkom EFS utworzył ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej „Szereg Pomocy”, w ramach którego udzielana jest pomoc osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo w nabyciu nowych kwalifikacji oraz kompetencji, a osobom z niepełnosprawnościami – usamodzielnianie się oraz integrowanie. 
 
"Magnolia EFS" z zakresu "Inwestycja w kadry" powędrowała do Piekarni Kaliszczak. Dzięki współpracy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego przedsiębiorca zrealizował projekt podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników MMŚP i przeszkolił 42 pracowników, czyli przeszło dwie trzecie całego personelu. "Inwestycja szyta na miarę" - oceniło jury konkursu.

Z kolei "Inwestycja w edukację" to innowacyjny projekt „Razem w Zawodową Przyszłość – BIS” realizowany przez Gminę Karlino. Obejmował on realizację nieodpłatnych staży i praktyk zawodowych u pracodawców, pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu przedmiotów zawodowych, dodatkowe zajęcia specjalistyczne z języka obcego branżowego, kursy zawodowe oraz szkolenia i kursy dla kadry pedagogicznej.
 
W kategorii "Inwestycja w zdrowie" nagrodzono NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W.Fabian. Ta placówka przygotowała i prowadzi projekt bezpłatnych szczepień przeciw HPV dla 2178 dziewcząt z kilu powiatów i miast. 

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie otrzymało "Magnolię EFS" w dziadzinie "Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne". Placówka zajmuje się reintegracją społeczną i zawodową osób wykluczonych społecznie, zamieszkujących powiat sławieński oraz realizacją zatrudnienia socjalnego. Z ich wsparcia skorzystało już ponad 100 osób. "Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, gdzie drzwi są otwarte dla każdego, gdzie każdy może liczyć na wsparcie, gdzie nikt nie chodzi głodny i nikt nikogo nie ocenia" - uzasadniło wybór jury konkursu. 

woj/

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.