Piątek, 1 Marzec 2024

Koniec modelu „bierz, wytwarzaj, wyrzucaj”. PE i Rada za zmianą zasad ekoprojektu 

07.12.2023, 10:37 Aktualizuj: 11.12.2023, 19:05
© European Union 2015 - Source : EP
© European Union 2015 - Source : EP

Parlament Europejski i Rada porozumiały się w sprawie aktualizacji tzw. rozporządzenia w sprawie ekoprojektu, który ma poprawić różne elementy produktów na każdym etapie ich cyklu życia, aby były trwalsze, łatwiejsze do naprawy, ponownego użycia i recyklingu.

Negocjatorzy europarlamentu i Rady zgodzili się, że wymogi dotyczące ekoprojektu powinny również uwzględniać praktyki związane z przedwczesnym starzeniem się produktu (kiedy produkt staje się niefunkcjonalny lub mniej wydajny z powodu na przykład cech konstrukcyjnych produktu, niedostępności materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, braku aktualizacji oprogramowania).

Uzgodniono też, że Komisja Europejska powinna nadać priorytet pewnym grupom produktów w swoim pierwszym planie pracy, który ma zostać przyjęty nie później niż dziewięć miesięcy po wejściu w życie nowego prawodawstwa. Wśród priorytetowych produktów wskazano: żelazo, stal, aluminium, tekstylia (zwłaszcza odzież i obuwie), meble, opony, detergenty, farby, smary i chemikalia.

Sprawozdawczyni Alessandra Moretti (S&D) podkreśliła, że „nadszedł czas, aby zakończyć model „bierz, wytwarzaj, wyrzucaj”, który jest bardzo szkodliwy dla naszej planety, zdrowia i gospodarki. 

„Nowe produkty będą projektowane w sposób, który przyniesie korzyści wszystkim, szanuje naszą planetę i chroni środowisko. Zrównoważone produkty staną się normą, umożliwiając konsumentom oszczędzanie energii, naprawy i dokonywanie mądrych wyborów środowiskowych podczas zakupów. Zakaz niszczenia niesprzedanych tekstyliów i obuwia przyczyni się również do zmiany sposobu, w jaki producenci szybkiej mody wytwarzają swoje towary” – wyjaśniła Moretti.

Lepiej poinformowani konsumenci

Zgodnie z uzgodnionym tekstem Komisja będzie zarządzać publicznym portalem internetowym umożliwiającym konsumentom wyszukiwanie i porównywanie informacji zawartych w cyfrowych paszportach produktów. Znajdą się tam dokładne i aktualne informacje umożliwiające konsumentom dokonywanie świadomych wyborów zakupowych.

Zakaz niszczenia niesprzedanych produktów

Ponadto uzgodniono, że firmy, które niszczą niesprzedane towary, będą musiały co roku zgłaszać ilość wyrzuconych produktów wraz z podaniem powodów. Negocjatorzy zgodzili się na konkretny zakaz niszczenia niesprzedanej odzieży, dodatków odzieżowych i obuwia po dwóch latach od wejścia w życie ustawy (sześć lat w przypadku średnich przedsiębiorstw). W przyszłości Komisja będzie mogła dodać do listy niesprzedanych produktów dodatkowe kategorie, dla których powinien zostać wprowadzony zakaz niszczenia.

Po zakończeniu prac na poziomie technicznym Parlament i Rada muszą formalnie zatwierdzić porozumienie, zanim będzie ono mogło wejść w życie.

W dniu 30 marca 2022 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego ogólne ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów zrównoważonych oraz uchylającego obecne przepisy, które skupiają się wyłącznie na produktach związanych z energią. Zmienione przepisy stanowiące część pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym miałyby zastosowanie do prawie wszystkich produktów na rynku wewnętrznym (z wyjątkiem żywności, paszy, produktów leczniczych i organizmów żywych).


mp/

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.