Środa, 26 Styczeń 2022

Konferencja o przyszłości Europy: obywatele dyskutują o klimacie i zdrowiu

19.11.2021, 14:47 Aktualizuj: 24.11.2021, 08:42
Fot. futureu.europa.eu
Fot. futureu.europa.eu

Trzeci Europejski Panel Obywatelski, skupiający się na zmianach klimatu, środowisku i zdrowiu, będzie kontynuował prace online w dniach 19-21 listopada.

Po pierwszej rundzie sesji w Parlamencie Europejskim w Strasburgu we wrześniu i październiku, europejskie panele obywatelskie będą działały online przez cały listopad. Ich zalecenia zostaną opracowane, zatwierdzone, a następnie przedstawione i przedyskutowane na sesji plenarnej konferencji w grudniu i styczniu.

Trzecii panel koncentruje się na zagadnieniach związanych z lepszymi sposobami na życie: zdrowym stylu życia oraz edukacji ekologicznej. Skupia się również na ochronie środowiska i zdrowia, co dotyczy zdrowego środowiska naturalnego, ochrony bioróżnorodności, bezpiecznej i zdrowej żywności.

Sesje dotyczą ponadto zmian kierunku rozwoju naszej gospodarki i konsumpcji. Omawiane są kwestie uczciwych produktów, równego dostępu i sprawiedliwej konsumpcji, sprawy uregulowania nadprodukcji i nadmiernej konsumpcji oraz zmniejszenia produkcji odpadów.

Kolejnym zagadnieniem jest rozwój zrównoważonego społeczeństwa: przyjazny dla środowiska transport, wspieranie zmian i energia odnawialna. Ważnym zagadnieniem jest dbałość o wszystkich w kontekście szerszego rozumienia zdrowia, równego dostępu do zdrowia i wzmocnienia opieki zdrowotnej.

Obrady można oglądać na żywo na wielojęzycznej platformie cyfrowej, lub na stronach EbS+ i Centrum Multimedialnego PE.

Pierwsze dwie sesje online paneli europejskich obywateli odbyły się w dniach 5-7 listopada (silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / edukacja, młodzież, kultura i sport / transformacja cyfrowa) oraz w dniach 12-14 listopada (demokracja europejska / wartości, prawa, praworządność, bezpieczeństwo).

Ostatnia sesja online odbędzie się w dniach 26-28 listopada (UE w świecie / migracja). W grudniu i styczniu panele odbędą się w czterech europejskich instytucjach akademickich (w Dublinie, Florencji, Natolinie/Warszawie i Maastricht), aby sfinalizować swoje zalecenia, które będą mogły zostać przedyskutowane na sesji plenarnej Konferencji.

Europejskie panele obywatelskie są głównym elementem konferencji organizowanej przez Parlament Europejski, Radę UE i Komisję Europejską na podstawie ich wspólnej deklaracji. Obrady paneli uwzględniają opinie obywateli zebrane z całej Europy za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej, a także wkład wybitnych naukowców i innych ekspertów.

Obywatele zostali wybrani losowo przez wyspecjalizowanych wykonawców przy użyciu metod zapewniających, że są oni reprezentatywni dla różnorodności UE pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia.

Młodzież w wieku od 16 do 25 lat stanowi jedną trzecią każdego panelu. Każdy panel przedstawi zalecenia, które zostaną uwzględnione na sesji plenarnej konferencji, która następnie przedstawi propozycje dotyczące przyszłości Europy. Panele wybrały 80 obywateli (20 dla każdego panelu), aby reprezentować ich na posiedzeniu plenarnym konferencji. Przedstawiciele ci uczestniczyli w drugim posiedzeniu plenarnym, które odbyło się 23 października w Strasburgu.

jjk

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.