Poniedziałek, 22 Lipiec 2024

Komitet monitorujący zdecydował o wsparciu uchodźców z Ukrainy

20.09.2022, 13:38 Aktualizuj: 04.10.2022, 10:23
European Union, 2022
European Union, 2022

Komitet monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój zdecydował o dodaniu do grup docelowych osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie. Dostosowano również wartości wskaźników do zaistniałej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Posiedzenie komitetu monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój, było okazją do podsumowania pierwszego etapu dialogu formalnego z Komisją Europejską w sprawie programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz dalszych prac. Jednym z głównych tematów było przyjęcie propozycji zmian w programie, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

W ramach osi II zaplanowano działania dotyczące zwiększenia dostępu do polskiego systemu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, poprzez przeprowadzenie dla nich egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

W osi VII REACT-EU w obszarze zdrowia komitet monitorujący zatwierdził również działania wzmacniające polski system ochrony zdrowia w związku z napływem obywateli Ukrainy do Polski. Planowane jest wzmocnienie kadry Głównej Inspekcji Sanitarnej. Projekt zakłada m.in. przeszkolenie pracowników GIS oraz umożliwi zatrudnianie nowych pracowników pochodzenia ukraińskiego. Przedsięwzięcie ułatwi dotarcie z programami profilaktycznymi do osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą.

Komitet monitorujący zaakceptował również projekt promujący kształcenie zawodowe. W ramach inicjatywy odbędzie się międzynarodowy konkursu umiejętności Euroskills 2023. Jego organizacja w znacznej części będzie sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs odbędzie się we wrześniu 2023 roku w Gdańsku i zgromadzi co najmniej 650 młodych uczestników z całej Europy. Uczestnicy sprawdzą swoje umiejętności w co najmniej 35 konkurencjach zawodowych.

Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej wspólnie potwierdzili otwartość i gotowość do zakończenia procesu negocjacji i przyjęcia programu jeszcze w tym roku.

kz/

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.