Niedziela, 28 Maj 2023

Komitet Monitorujący FERS podjął kolejne decyzje na kwotę ponad 1 mld zł

20.03.2023, 08:23 Aktualizuj: 20.03.2023, 08:28
Fot. MFiPR
Fot. MFiPR

Prezentacja harmonogramu uruchamiania poszczególnych działań programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) oraz zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla pierwszych konkursów i kolejnych projektów niekonkurencyjnych - to główne punkty obrad III posiedzenia Komitetu Monitorującego FERS, w którym uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W programie FERS 2021-2027 będą realizowane i dofinansowane przedsięwzięcia na rzecz poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej czy ochrony zdrowia – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

FERS stanowi kontynuację dotychczas realizowanego Programu Wiedza Edukacja Rozwój. To kompleksowy i różnorodny tematycznie program, który będzie odpowiadał na kluczowe wyzwania w polityce społecznej czy edukacji. Mamy na ten cel około 5 mld euro.

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego przedstawiono harmonogram uruchamiania poszczególnych działań w ramach FERS oraz przyjęto zmiany w regulaminie działania Komitetu, wypracowane przez powołaną do tego grupę roboczą. Komitet zatwierdził kryteria wyboru projektów dla projektów dotyczących mobilności międzynarodowej, planowanych do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, na zasadach programu Erasmus+. Zakłada się że w ich wyniku ponad 5,5 tys. uczniów i 2.3 tys. nauczycieli podniesie swoje kompetencje i umiejętności zawodowe.

Komitet Monitorujący zatwierdził również kryteria dla dwóch konkursów w obszarze szkolnictwa wyższego, mających na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji studentów, a także kadry dydaktycznej uczelni w branżach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki (m.in. energetyka, transport, zielone technologie). Dzięki nim co najmniej 80 uczelni otrzyma szansę na realizację tego typu projektów w tym zakresie już w 2 kwartale br.

Komitet zatwierdził także do realizacji pierwszy konkurs skierowany do organizacji partnerów społecznych. Wsparcie to będzie służyło budowaniu tzw. potencjału bazowego organizacji partnerów społecznych w wymiarze osobowym, organizacyjnym, procesowym, aby poprawić skuteczność realizowanych przez te organizacje zadań związanych z uczestnictwem w procesie stanowienia i monitorowania prawa. W zaplanowanym konkursie zakładane jest wsparcie co najmniej 159 organizacji partnerów społecznych oraz 1,8 tys. ich przedstawicieli. Na konkurs przeznaczono 54 mln zł.

Przedmiotem posiedzenia były również założenia konkursu, dzięki któremu chcemy zapewnić dalsze funkcjonowanie inkubatorów innowacji społecznych. Komitet przedyskutował i zatwierdził także kryteria dla projektów w obszarze edukacji, dotyczących m.in. e-materiałów dla uczniów o pochodzeniu migracyjnym, wsparcia szkoleniowo-doradczego dla kadry JST w zakresie zarządzania cyfryzacją, czy rozwiązań informatycznych dla prowadzenia egzaminów zawodowych on - line czy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. W drugim dniu obrad Komitetu przyjęto projekty wspierające rozwój otoczenia ekonomii społecznej oraz dot. uruchomienia systemu atrakcyjnych, częściowo umarzalnych pożyczek dla osób dorosłych, które chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje.

W sumie Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przyjął do realizacji 4 konkursy oraz zatwierdził 9 projektów niekonkurencyjnych na łączną kwotę ponad 1 mld zł.

mp/

Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.